Cristóbal Andrés Abelino Francisco Fernández de Córdoba y Alagón Aragón Bazán Herrera Rojas y Guzmán, de Espés de Alagón y Córdoba (urodzony w Madrycie (Santos Justo y Pastor) 19 listopada 1672 roku, zmar³ w Saragossie 10 marca 1748 roku) herb

Syn Miguela Agustína Francisca Isidra Fernández de Córdoba y Alagón, I markiza de Penalva, tytularnego IX hrabiego de Sástago, dowódcy de Montanchuelos, gubernatora Walencji, gubernatora Meldiolanu i Flandrii i Constanzy de Bazán Herrera y Rojas, seniorki de las villas de Penalba, Macintos y la Serna, de la Casa-fuerte de Olmos de Río Pisuerga i de la Casa-fuerte de Villantrodrigo, córki Gaspara Antoniego Francisca José de Bazán Herrera y Rojas, seniora de Penalba.

II markiz de Penalba, X hrabia Sástago y Morato od 1693 roku, Grand Hiszpanii od 23 wrze¶nia 1711 roku, potwierdzony w Królestwie Kastylii 15 wrze¶nia 1726 roku, markiz de Calanda, senior de Macintos, de Serna, de Casas-Olmos i Villantrodrigo, Alcubierre Sástago w Aragonii, senior Orgiva Taha, wielki kamerling Korony Aragonii, pan komornik cesarza Karola VI i jego cz³onek Rady Pañstwa, pan Izby Felipe V, wicekról, porucznik i kapitan generalny Królestwa Sycylii od 17 kwietnia 1684 roku, cz³onek Rady Najwy¿szej Aragonii. Wicekról Sycylii od 1728 roku 2 wrze¶nia 1734 roku.

W czasie wojny z hiszpañskiej bra³ udzia³ po stronie Karola Habsburga arcyksiêcia Austrii. W 1726 roku uzna³ Filipa V Burbona, królem Hiszpanii, za co zosta³ mianowany wicekrólem Sycylii.


¯ród³a:

Cristóbal Fernández de Córdoba y Alagón Aragón t³umaczenie: Bogdan Pietrzyk