Egidio Pietrasanta herb

Książę de San Pietro, przewodniączący Rady i wicekról Sycylii w 1768 roku. Sycylijski generał armii, senior Capui, rycerz Zakonu Jerozolimskiego od 1759 roku, notariusz Sądu Cywilnego od 1760 roku.


Żródła:

herb rodu Pietrasanta tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk