Filippo López y Royo (urodzony w Monterone 26 maja 1728 roku, zmarł w Palermo w 1802 roku) herb

Wicekról Sycylii od 1795 roku do 1798 roku.

6 sierpnia 1752 roku otrzymał święcenia kapłańskie i został przyjęty jako kapłan Zgromadzenia Kleryków Regularnych. 16 maja 1768 roku wyznaczony na biskup Nola. 22 maja 1768 roku został wyświęcony na biskupa. 17 czerwca 1793 roku wyznaczony na arcybiskupa-metropolitę Palermo i Monreale. 4 września 1801 roku zrezygnował z arcybiskupstwa Palermo.

Po śmierci wicekróla Caracciola rządy przejął arcybiskup-metropolita Filippo López y Royo, którego zadaniem było konsolidacja baronów na rzecz korony i poprawienie budżetu państwa.


Żródła:

Następcy Tanucci'ego tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Filippo López y Rojo tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


herbarz rodu Lopez y Royo tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk