Claudius Florimund Graf de Mercy d'Argenteau (urodzony w Lotaryngii w 1666 roku, zmarł w Parmie 29 czerwca 1734 roku) herb

Syn Florimont-Claude Graf de Mercy d'Argenteau, austriackiego dyplomaty.

Hrabia de Mercy. Wojskowy gubernator Banat Temesvár. "Commanders" Królestwa Sycylii od 1719 roku do lipca 1719 roku i od 1719 roku do 11 listopada 1719 roku.

Pochodził z belgijskiej rodziny arystokratycznej. Dowódca austriackiej armii, gdzie dosłużył się stopnia feldmarszałka.

Jeden z najzdolniejszych dowódców podczas wojny hiszpańskiej we Włoszech (1701-14) i tureckie wojny (1716-18). Mercy dowodząc austriacką armię w 1682 roku i odznaczyła siebie w walkach na Węgrzech i we Włoszech jako stanowczy i wszechstronnie wykształcony dowódcą kawalerii.

Po wybuchu hiszpańskiej wojny sukcesyjnej w 1701 roku, w której brały udział prawie wszystkie dwory europejskie po śmierci ostatniego króla Hiszpanii, Karola II Habsburga, Mercy dowodził w bitwie pod Cremona (luty 1702 rok), na froncie Renu (1702-03), w Bawaria (1704) i w atakach na Francję (1706-09) dowodził zwycięską armią austriacką. Kiedy Austria wznowiła walkę przeciw otomańskiemu Imperium w 1716 roku, Mercy przyczyniła się znacznie do zwycięstwa księcia Eugeniusza of Savoy pod Peterwardein w sierpniu 1716 roku, pod Belgradem w 1717 roku i w podbóju Banatu Timişoara.

Został gubernator tego wschodniego regionu, na Węgrzech, gdzie aż do 1734 roku sprawował urząd, z wyjątkiem krótkiej kampanii na Sycylii (1719-20).

Mercy wzmocnił obronę Banatu i wzmocnił gospodarkę po przez wprowadzenie nowych osadników. Poprawił drogi i wzmocnił instytucję państwową.

W 1734 roku wyjechał do Włoch, gdzie zginął w bitwie w Parmą.


Żródła:

Claudius Florimund Mercy w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Claudius Florimund de Mercy w "WikipediA"