Giovanni I "Wielki pan z Sycylii" Ventimiglia (urodzony w 1382 roku, zmarł w Castelbuono, w 1475 roku) herb

Syn Enrica Ventimiglia, hrabiego di Geraci i Bartolomei d'Aragona di Cammarata, córki Bartolomea d'Aragona, barona di Militello, hrabiego di Cammarata.

Hrabia Montesarchio, VIII hrabia de Geraci od 1408 roku, markiz de Geraci z tytułem "I markiza Królestwa" od 1436 roku, senior de Cefalu, de Sciacca, de Bitonto, de Castelbuono, Tusa, Gangi, San Mauro, Pollina, Caronia od 1412 roku, protektor Palermo od 1416 roku do 1417 roku, wielki admirał Królestwa i wielki szambelan, wicekról Sycylii i Księstwa Aten od 1430 roku do 1432 roku, kapitan generalny Królestwa Sycylii, kapitan generalny Państwa Ko¶cielnego, gubernator generalny i regent Królestwa Neapolu i Królestwa Sycylii od sierpnia 1435 roku do 1438 roku, gubernator Neapolu od 1435 roku do czerwca 1438 roku, gubernator księstwa Capui itp.

M±ż Agaty d'Aragona di Caccamo, córka Giacoma d'Aragona, barona di Caccamo, Calatafimi, Alcamo, Sortino i Eleanory Ventimiglia, córki Simone I Ventimiglia, V markiza di Geraci. M±ż Isabell Ventimiglia di Ciminna córki Guglielma Ventimiglia, II barona di Ciminna, barona di Diesi i Giovanny Moncada di Augusta.

Wicekról Sycylii w latach 1430-1432 wspólnie z Niccolo Speciale i Guglielmo Moncada.


Żródła:

ród Ventimiglia - Giovanni I Ventimiglia w "Wikipedii" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


House of Ventimiglia w "Wikipedii" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


genealogia rodu Ventimiglia tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Giovanni I Ventimiglia tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk