Guglielmo Raimondo V de Moncada (zmarł w 1466 roku) herb

Syn Giovanniego de Moncada, hrabiego della Noara, barona de Tripi, Saponara, seniora de Militello, Manfrida, Sutera i Misilmeri, barona della Ferla, II hrabiego de Adernó, II hrabiego de Sclafani, wielkiego Kanclerza Królestwa Sycylii i Andreany Sfonellar, córki Umberto Sfonellar.

III hrabia de Adernó, III hrabia de Sclafani i baron de Grano Uno od 20 maja 1454 roku. Szambelan królewski od 1454 roku. Kapitan generalny Królestwa Sycylii w 1458 roku, przewodniczący Rady Regencyjnej Królestwa Sycylii od 28 paździenika 1462 roku do stycznia 1463 roku. Ambasador w Rzymie w 1455 i w 1460 roku, Baron Królestwa Sycylii od 1453 roku (potwierdzony tytuł w 1454 roku). Wielkorządca Królestwa Sycylii z władzą królewską od 1455 roku, wicekról Benewentu.

Mąż Diany Sanseverino (zmarła około 1464 roku), córki Tomasza Sanseverino, IX hrabiego Marsico i Emilii Capece. W 1465 roku poślubił Bartolomeę Romano Colonna, córkę Jana Romano Colonna, III baron Montalbano.


Żródła:

Moncada (famiglia) w "Wikipedii" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


genealogia rodu de Moncada tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk