Guillermo Peralta herb

Hrabia de Caltabellotta. Wicekról Sycylii od 1475 roku do 1477 roku.


Żródła:

nobilitowanii na Sycylii tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk