Joan [Guglielmo] Ramón Folch III de Cardona y Ximenez de Arenós (urodzony 9 stycznia 1418 roku, zmarł 18 czerwca 1486 roku) herb

Syn Joan [Guglielmo] Ramón Folch II, hrabiego de Cardona i Joanny I d' Aragón y Cabrera, hrabiny de Prades, córki Piotra d' Aragón, hrabiego de Prades.

IV hrabia de Cardona od 1471 roku do 19 czerwca 1486 roku, V hrabia de Prades i baron de Entença od 1441 roku do 19 czerwca 1486 roku, wicehrabia de Villamur od 1471 roku do 19 czerwca 1486 roku, senior baronii de Entenza, admirał Aragonii od 1471 roku do 1486 roku jako Joan Ramón Folch III de Cardona, wicekról i kapitan generalny Księstwa Katalonii oraz Królestwa Sycylii od 1477 roku do 1479 roku.

W czerwcu 1444 roku, albo w 1445 roku poślubił Juana de Aragón [Cerdagne (Cerdana) d'Urgel] (urodzona w Sijene w 1413 roku, zmarła około 1445 roku), córka Jakuba II Cerdagne (Cerdana), hrabiego d'Urgel i Izabelii Guilhemid-Sunifred z Urgel d'Aragón, córki Pedra IV "Ceremonialnego" Guilhemid-Sunifred z Urgel, króla Aragonii. W 1455 roku poślubił Elisabet de Cabrera (zmarła w 1504 roku), córka Bernarda V de Cabrera, XII wicehrabiego de Cabrera y Bas, II hrabiego de Modica, III hrabiego de Osona i Violanty de Prades, baronessy de Cacamo, córki Jaume de Prades, konstabla Aragonii i Sycylii.

Jego majątek pozwolił mu do ciągłego kredytowania monarchy, a po wojnie wraz Ferdynandem, księciem de Giron, w kampanii o Roussilon w 1473 roku, został ambasadorem wraz z Bernabé Assam (który zadedykował mu swój Tractat de Cavalleria [Traktat o Rycerstwu] i negocjował królem Ludwikeim XI Francuskim. W latach 1477-1479 pełnił urząd wicekróla Sycylii i kierował stłumieniem buntu Lleonarda d' Alagó y d' Arborea na Sardynii. Wicekról Sycylii w latach 1477-1478 wspólnie z Guglielmo Pujades i z Gugliemo Peralto, a w latach 1478-1479 samodzielne rządy.

W 1479 roku wrócił do Katalonii i został doradcą nowego króla Ferdynanda II, któremu towarzyszył przez kilka lat w Kastylii i Extremadura. W 1484 roku król powierzył mu stanowisko kapitana generalnego kampanii przeciwko hrabiemu Pallars. W trakcie negocjacji w Guadalupe zmarł.

Z pierwszego małżeństwa miał troje dzieci. Z drugiego małżeństwa nie posiadał potomstwa. Ponadtoi miał syna ze związku z pozamałżeńskiego:

Peter de Cardona (zmarł 11 kwietnia 1530 roku), opat de Santa María de Solsona, de Lavaix y de Bages, biskup Urgel, arcybiskup de Tarragona, porucznik, wicekról i kapitan generalny Katalonii.


Żródła:

Joan Ramon Folc III de Cardona w "Wikipedii" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Juan Ramón Folc de Cardona y Aragón w "Fundación Medinaceli" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

30-11-2019