John (Jaime) de Ayerbe (urodzony w 1347 roku, zmar³ po 1398 roku) herb

Naturalny syn Petera I d'Aragón de Ayerbe barona de Paterno, de Granén, de Robres i de Arnueso, syna Jakuba I (Jaume I) "Zdobywcy" d'Aragón króla Aragonii, Walencji i Majorki, hrabiego Barcelony.

Baron de Nicchiara, de Paterno, de Granén, de Robres i de Arnueso od 1392 roku, Burgio od 1393 roku, Murgo od 1398 roku, wicekról generalny Królestwa Sycylii od 1398 roku.

Od oko³o 1350 roku m±¿ Juany Sanchez Manuel de Castile (urodzona oko³o 1325 roku, zmar³a w Alcarez w 1390 roku), córkê Sancho Manuel de Castile i Maria Alfonsina (Robertyng-Capet-Bourgogne) de Castaneda, córki Manuela Alfonsina (Robertyng-Capet-Bourgogne) hrabiego de Castaneda, syna Ferdynanda III "¦wiêty" Alfonsina (Robertyng-Capet-Bourgogne).


¯ród³a:

Jaime de Ayerbe, barón de Paternoy w "Wikipedii" t³umaczenie: Bogdan Pietrzyk


genealogia de Ayerbe w "Wikipedii" t³umaczenie: Bogdan Pietrzyk