Konstancja Guilhemid-Sunifred z Urgel (urodzona w klasztorze w Poblet 1340 roku, zmarła w Catania 18 lipca 1363 roku) herb

Córka Piotra IV "Ceremonialnego" Guilhemid-Sunifred z Urgel króla Aragonii i Marii Robertyng-Capet-d'Evreux, córki Filipa III Robertyng-Capet hrabiego d'Evreux, króla Nawarry.

W Catania 11 kwietnia 1361 roku poślubiła Fryderyka III Guilhemid-Sunifred z Urgel (urodzony 1 września 1341 roku, zmarł w Messina 27 stycznia 1377 roku) króla Sycylii, księcia Aten i Neopatras.

Była znana również jako Constança. W 1347 roku, wobec braku męskich potomków, ojciec próbował ustanowić ją następczynią tronu Aragonii. Doprowadziło to do masowego buntu szlachty w Aragonii i Walencji. Piotr IV pokonał buntowników, co skończyło się daleko idącym ograniczeniem przywilejów szlacheckich i wprowadzeniem silnej władzy króla. W 1350 roku przyszedł na świat syn Piotra IV i jego trzeciej żony Eleonory Sycylijskiej, Jan I "Myśliwy". To on został następcą tronu Aragonii.

Narzeczona od 8 lutego 1351 roku Ludwika Kapeta de France, hrabiego Andegawenii i Maine, syna Jana II "Dobrego" króla Francji.

Poślubiła króla Sycylii Fryderyka III, mając wówczas około osiemnastu lat, a młody król miał dwadzieścia. Doczekali się tylko jedne dziecko - córkę:

Marię - następczynii tronu.

Konstancja zmarła w wieku zaledwie dwudziestu trzech lat, podobnie jak jej matka Maria z Nawarry, która zmarł w wieku osiemnastu lat, podczas porodu młodszego brata Konstancji, Pedra.

Królowa Konstancja zmarła w 1363 roku w Katanii.


Żródła:

Constance of Aragon w "Wikipedii" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


CONSTANZA de Aragón tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Konstancja "Kobiety w polityce"