Raimundo Perellós (zmarł po 1443 roku)

Syn Raymonda Perellós (Ramón Perellós) członka Rady Jana I "Myśliwego" króla Aragonii, szambelana królewskiego.

I wicehrabia de Perellós od 13 lutego 1391 roku, wicehrabia de Rueda de Jalón od 1396 roku. Wicekról Sycylii od 1440 roku do 1443 roku. Szambelan króla Aragonii Jana I od 1387 roku do 1396 roku. Gubernatorem Roussillon od 1390 roku do 1396 roku. Kapitanem Generalnym Awinion od 1403 roku.

Mąż Esclaramundy ou Elvira de Rocaberti, córki Felipa Dalmau I, wicehrabiego de Rocaberti i Antónii de Alagón.

Poślubił (per procura) w imieniu króla Ludwika II Andegaweńskiego Yolande Aragońską, w czasie misji dyplomatyczne do Francji.

Przeszedł do historii jako autor "Wędrówki do św. Patryka" oraz listów z wielu podróż po Europie (Cypr, Awinion, Paryż). Wychował się na dworze francuskim i była dworzaninem króla francji Karola V, po śmierci którego w 1380 roku wrócił do swoich stron rodzinnych. Po powrocie do kraju rozpoczął służbe wojskową u króla Piotra Aragońskiego.

W 1374 roku, Ramon został wzięty do niewoli w mauretańskim królestwo Granady, i został wykupiony przez króla Piotra. Po powrocie Ramona zaprzyjaźnił się z przyszłym królem Janem I Aragońskim z którym dzielił głębokie zainteresowanie sztuką i literatura.

Po wstąpieniu na tron Jana I w 1387 roku, Raimund został jego szambelanem, a nastepnie gubernatorem Roussillon i odtąd będzie najbardziej zaufanym doradcą króla. W 1390 roku został ambasadorem we Francji. W 1394 roku został wysłany na Cypr, gdzie podjął negocjacje małżeńskie między siostrą Jana I i synem króla Cypru. W maju 1396 roku,Ramon został wysłany do Awinionu na spotkanie z papieżem Benedyktem XIII (Pedro de Luna), który został poparty przez króla Jana I i Ramon de Perellos w walce o Tron Piotrowy. Ramon prosił papieża o pomoc dyplomatyczną w obliczu najazdu wojsk francuskich, które były gotowe do inwazji na Katalonię.

Wicekról Sycylii w latach 1440-1441 wspólnie z Gilberto Centelles i Battista Platamone oraz w latach 1441-1442 wspólnie z Raimondo Perellos i w latach 1442-1443 wspólnie z Lope Ximen de Urrea.

W trakcie negocjacji z papieżem dotarła wiadomość do Raimunda o śmierci króla w dniu 19 maja 1396 roku, w obliczu przekażenia podczas polowania króla Jana I. Po śmierci króla został oskarżony i pozbawiony urzędów. Mimo problemów, zdecydowała się na podróż do Irlandii, do miejsca pochowania Świętego Patryka. Niektórzy uważają, że to mogło być działanie na pokaz, aby udowodnić, że jest niewinny chociaż mogło to być bardziej osobisty działanie.

Z pielgrzymki udał sie na dwór Benedykta XIII, który był przyjaciem i wstąpił na służbę papieską zostając Kapitanem Generalnym Awinion. W latach 1416-1419 był papieskim posłem w Katalonii.


Żródła:

Raimundo Perellós w "Wikipedii" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Raimundo Perellós w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


"Ramon's Voyage to Purgatory" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk