Robert I "Guiskard" Hauteville (urodzony w Hauteville-la-Guichard, Normandia około 1015 roku, zmarł w Kefalonii, Grecja 17 lipca 1085 roku) herb

Syn Tankreda z Hauteville księcia Apulii, średnio zamożnego pana z Cotentin i Fressendy Ragnvaldsson Normandzkiej, córki Ryszarda I "Nieustraszonego" Ragnvaldsson księcia Normandii.

Książę Apulii jako wasal papieski od 1059 roku do 17 lipcu 1085 roku. Hrabia Apulii od 1057 roku do 1059 roku, hrabia Kalabrii i Sycylii od 1059 roku do 17 lipcu 1085 roku. Baron Alverade. Hrabia później książę de Pouilles, książę d'Amalfi od 1073 roku do 17 lipca 1085 roku.

Około 1049 roku w Normandii poślubił (rozwiedzeni w 1057 lub 1058 roku) Alberada de Buonalbergo (urodzona w Apulii w 1032 roku, zmarła w Vivien 7 lipca 1122 roku), córki Gérarda de Buonalbergo. Około 1057 roku poślubił Sichelgrite (Sikelgaita) di Salerno (urodzona w Salerno około 1031 roku, zmarła w Bithymia, Nicea 27 lipca 1090 roku), córka Gaimaro IV księcia Salerno i Porpory de Tabellaria, córki Laidolfa hrabiego de Tabellaria.

Jego przydomek oznacza starofrancuskim - sprytny, chytry.

Robert d'Hauteville przybył do Italii w 1046 roku w wieku 31 lat. Jako dobry żołnierz, a przede wszystkim przyrodni brat hrabiego Drogona (1045-1051), spodziewał się otrzymać rozległe lenno i powiększyć szeregi miejscowych baronów. Bracia traktowali go jednak jak ubogiego klienta i pilnowali, by nie urósł w siłę. Ostatecznie hrabia Onufry (1051-1057) wysłał Roberta do czekającej na podbój Kalabrii. Dał mu wolną rękę i na dobry początek niewielki zamek Scribla. Okolica była malaryczna i nie obfitowała w żywność, lecz Robert cieszył się uzyskaną samodzielnością.

Protektora znalazł w lokalnym polityku i dowódcy Piotrze z Bisignano, który postanowił posłużyć się najemnikami do narzucenia władzy innym miastom. Doświadczenia poprzedników niczego go nie nauczyły. Wkrótce został zdradziecko pojmany przez Roberta i zmuszony do zapłacenia rujnującego okupu. Czynem tym młody d'Hauteville zyskał przydomek Guiscard, czyli Pomysłowy, który stał się jego bojowym zawołaniem. Robert umocnił pozycję lokalnego watażki, żeniąc się z kuzynką Abelardą, która w posagu zamiast złota, klejnotów i posiadłości wniosła mu oddział 200 rycerzy!

Krzepnięcie normańskiego władztwa obudziło czujność papieża Leona IX (1049-1054). W porozumieniu z cesarzem rzymsko-niemieckim Henrykiem III i Bizantyjczykami postanowił usunąć przybyszów z Italii. Zebrał prawie sześciotysięczną armię i ruszył do Apulii, by połączyć się z sojusznikami. Niebezpieczeństwo zjednoczyło Normanów, którzy zapomnieli o waśniach i razem zastąpili drogę Leonowi pod Civitate. Nie dążyli do bitwy i deklarowali wolę uznania się za wasali biskupa Rzymu. Papiescy doradcy potraktowali to jako oznakę słabości i odrzucili ofertę. 18 czerwca 1053 roku wojska papieża ruszyły do ataku, lecz szybko zostały rozbite przez normańską kawalerię. Większość oddziałów pierzchła. Jedynie 600 szwabskich piechurów długo opierało się wojsku braci d'Hauteville. Mężni Niemcy zostali wybici do nogi. Szarże rycerstwa okazały się skuteczniejsze od muru z tarcz piechoty i od tej pory to ciężkozbrojna jazda przez kilka stuleci dominowała na polach bitew. Leon IX został honorowym jeńcem zwycięzców. Ci potraktowali go łaskawie, dzięki czemu nie pogrzebali szans na przyszłą współpracę. Z normańską pomocą papieże mieli nadzieję uniezależnić się od cesarzy. W zamian gotowi byli zalegalizować zdobycze niechcianych przybyszów.

Odniesione w ciągu zaledwie kilku lat zwycięstwa rozsławiły Roberta Guiscarda w Italii i w ojczyźnie. Stał się bohaterem ludowych pieśni, a jego dokonania uwieczniono nawet w Pieśni o Rolandzie! Wytrwale wspinał się też po szczeblach tworzącej się drabiny feudalnej. W 1057 roku, po śmierci Onufrego, któremu obiecał opiekę nad jego małoletnim synem Abelardem, przejął władzę nad hrabstwem Apulii. Rok później, pod pozorem łączącego ich niedozwolonego przez Kościół pokrewieństwa, zerwał małżeństwo z Abelardą i poślubił Siszelgajtę, siostrę księcia Salerno.

Kroniki nieustannych wojen Guiscarda są pełne opowieści o jego fortelach. W początkach rycerskiej kariery, gdy był zaledwie lokalnym watażką, nie wahał się przekradać w przebraniu wieśniaka do wrogich miast. Ta skłonność do ryzyka nie opuściła go w późniejszych latach. Podczas takiego wypadu został rozpoznany i uwięziony przez mieszkańców kalabryjskiego Gerace. Guiscard nie stracił ducha i przekonał władze municypalne, że jego zgładzenie będzie równoznaczne z wyrokiem śmierci na całą ludność miasta, gdyż bracia i kuzyni pomszczą go bezwzględnie. Obiecał amnestię oraz zobowiązał się, że nie wybuduje w Gerace normańskiej warowni. Kolejny raz okazał się mistrzem fałszu - ominął zakaz, nadając połowę miasta wolnemu od takich ograniczeń bratu Rogerowi i polecając mu wzniesienie zamku! Nie mniejszym sprytem i determinacją popisał się podczas oblężenia Reggio. Upadek tego miasta w 1060 roku oznaczał zakończenie podboju Kalabrii.

Rosnącą potęgę Normanów wykorzystał papież Mikołaj II (1059-1061), wybrany głosami zwolenników reformy Kościoła skupionych wokół kardynała Hildebranda. W sierpniu 1059 roku na synodzie w Melfi uznał ich za protegowanych Stolicy Apostolskiej, zobowiązanych do corocznego opłacania „czynszu" ze swoich ziem oraz troski o bezpieczeństwo patrymonium św. Piotra. W zamian Robert uzyskał tytuł księcia Apulii, a w dokumencie złożonej Mikołajowi przysięgi nazwano go również przyszłym księciem Sycylii. Trzeba było tylko - bagatela - wyrzucić z wyspy Arabów…

Papież podarował Normanom chorągiew św. Piotra i pod tym znakiem rozpoczęła się rekonkwista Sycylii. Sprzyjały jej wewnętrzne waśnie dzielące muzułmanów oraz poparcie ze strony tamtejszych chrześcijan. Normańska armia rzadko przekraczała 2 tys. żołnierzy i nie miałaby szans w starciu ze zjednoczonym wrogiem. Kampanie odbywały się w atmosferze świętej wojny. Rycerze zmagali się z wrogami Chrystusa i prowadzili walkę, której stawką było zbawienie ich dusz. Przed bitwą żarliwie się modlili i spowiadali, a po zwycięstwie wznosili nowe i odnawiali stare świątynie.

Już pierwsza wyprawa w maju 1061 roku doprowadziła do zdobycia Messyny. Sukces utrwalono, wznosząc nowe zamki. Pierwszym z nich był San Marco d'Alunzio, nazwany tak przez Guiscarda na pamiątkę pierwszej zdobyczy w Kalabrii - San Marco Argentano. Książę Apulii jeszcze dwukrotnie kierował kampaniami na wyspie, opanowując m.in. Palermo, po czym przekazał dowództwo Rogerowi, którego uczynił hrabią Sycylii i swoim wasalem. W XII wieku oba normańskie władztwa zjednoczyły się, tworząc Królestwo Neapolu, które w prawie niezmienionych granicach przetrwało ponad siedem stuleci.

W 1072 roku, po trzyletnim oblężeniu, Guiscard zmusił do kapitulacji Bari, ostatnią bizantyjską posiadłość w Italii. Następnie rozprawił się z longobardzkimi książętami Salerno. Ponieważ na Półwyspie Apenińskim nie było już prawie nic do zdobycia, skierował uwagę na pogrążające się w kryzysie cesarstwo bizantyjskie, które nie potrafiło odeprzeć najazdów koczowniczych Turków seldżuckich i cierpiało na brak żołnierzy. Ratunku upatrywało więc w najemnikach z Europy Zachodniej. Z tych powodów gotowe było puścić w niepamięć kilka dekad walk z Normanami w Italii.

Katalizatorem porozumienia okazał się papież Grzegorz VII (1073-1085). Ostatecznie zerwał on z podległością biskupa Rzymu cesarzowi rzymsko-niemieckiemu, który dzierżył władzę świecką, ale miał też ogromny wpływ na Kościół. Być może już wówczas przemyśliwał o stworzeniu skutecznej przeciwwagi dla ambicji królów Niemiec przez zawiązanie sojuszu papiesko-normańsko-bizantyńskiego. W marcu 1074 roku papież wezwał do wyprawy na pomoc chrześcijanom na Wschodzie zagrożonym przez Turków i zgłosił zamiar stanięcia na jej czele. Pośredniczył również w rozmowach Guiscarda z Bizancjum. W sierpniu 1074 roku dawni nieprzyjaciele zawarli traktat. Książę Apulii i jeden z jego synów otrzymali prestiżowe tytuły zastrzeżone dla członków cesarskiej rodziny. Wiązała się z nimi sowita pensja. Najważniejsza była jednak zgoda na zaręczyny książęcej córki Heleny z synem cesarza Michała VII, następcą tronu Konstantynem Dukasem. Wnuki Guiscarda miałyby więc rządzić najstarszym i najbogatszym z ówczesnych państw. Był to pierwszy przypadek w dziejach Bizancjum, że dziedzic diademu miał poślubić pannę z ludu wrogiego i uważanego za stojący niżej pod względem kultury. W zamian cesarstwo zyskiwało pokój i sprzymierzeńca na Zachodzie. Guiscard uznał jego granice i zobowiązał się do pomocy w ich obronie.

Traktat nie został dobrze przyjęty przez bizantyjskie elity i po obaleniu Michała VII w 1078 roku stał się martwą literą. Oficjalnie unieważnił go Guiscard, który wystąpił w obronie zdetronizowanego władcy. W lecie 1080 roku na dworze Roberta pojawił się pretendent do bizantyjskiego tronu, podający się za cesarza. Twierdził, że zbiegł z klasztoru, w którym go zamknięto, i prosił o pomoc w powrocie do Konstantynopola. Ponad wszelką wątpliwość nie był niedawnym politycznym partnerem Guiscarda, lecz został przez niego „znaleziony" w jednym z bałkańskich klasztorów. Guiscard formalnie występował w imieniu zbiega, lecz w rzeczywistości sam zamierzał zagarnąć cesarski diadem. Jego zdobycie stanowiłoby ukoronowanie dotychczasowego życia i rycerskiej kariery. Guiscard miał już 65 lat, współcześni mieli prawo uważać go za starca, lecz on nie stracił nic z młodzieńczych ambicji. Droga z normandzkiej wioski do cesarskiego pałacu w Konstantynopolu nie wydawała się niemożliwa do pokonania dla kogoś zdeterminowanego i dysponującego silną armią, co w przyszłości potwierdzi czwarta krucjata.

Na czele 30-tysięcznej armii (w tym 1300 rycerzy) i liczącej ponad 200 jednostek floty książę Apulii wylądował w Ilirii i w lipcu 1081 roku przystąpił do oblężenia Dyrrachium. Trzy miesiące bezowocnych szturmów dały czas przeciwnikom na zebranie sił i przyjście miastu z odsieczą. Cesarz Aleksy w zamian za przywileje handlowe zawarł sojusz z Wenecją. Prowadzona przez dożę flota w połowie października rozbiła eskadrę księcia i odblokowała Dyrrachium. Równocześnie nadeszła cesarska armia.

18 października Normanowie i Bizantyjczycy stoczyli największą bitwę w dziejach długoletnich wojen. Początkowo los nie sprzyjał najeźdźcom. Atak doborowej gwardii wareskiej rozbił i zmusił do ucieczki prawe skrzydło wojsk Guiscarda. Najlepsi bizantyjscy najemnicy rekrutowali się spośród anglosaskich emigrantów zmuszonych do opuszczenia ojczyzny po jej podboju przez księcia Normandii Wilhelma Zdobywcę. Teraz mścili się na Normanach za klęskę pod Hastings w 1066 roku. W bitewnym zapale odłączyli się od reszty sił i kiedy zdesperowany Robert uderzył na ich tyły, zostali szybko rozbici. Część szukała schronienia w pobliskim kościele św. Michała. Na próżno. Normanowie otoczyli świątynię i spalili ją ze wszystkimi zgromadzonymi wewnątrz. Klęska gwardzistów zniszczyła morale cesarskiej armii, która pierzchła przed pierwszą szarżą rycerstwa. Aleksy ocalał tylko dzięki rączemu koniowi.

Na początku 1082 roku dzięki zdradzie obrońców Guiscard opanował Dyrrachium. Wznowił marsz na Konstantynopol, lecz musiał przekazać dowództwo synowi Boemundowi i wrócić do Italii, gdzie za bizantyjskie pieniądze oraz z inspiracji króla niemieckiego Henryka IV wybuchł kolejny bunt. Robert stłumił go po ponadrocznych walkach i ruszył na odsiecz Grzegorzowi VII, oblężonemu w rzymskim zamku Świętego Anioła. Na wieść o zbliżaniu się najznakomitszego z ówczesnych wodzów król Niemiec wycofał się z Wiecznego Miasta bez walki. Papież nie czuł się jednak bezpiecznie w swej stolicy i podążył na południe do posiadłości Normanów. Zmarł w Salerno, w gościnie u Guiscarda, w maju 1085 roku.

Robert przeżył go o dwa miesiące. Umarł, jak na rycerza przystało, podczas wznowionej wojny z Bizancjum.

Ciało Roberta, spro­wadzone do Italii, spoczęło w kościele Świętej Trójcy w Venosie obok jego starszych braci.


Żródła:

Robert I "Guiskard"