Christoffer Gyllenstierna af Ericsberg (urodzony w 1639 roku, zmarł 14 czerwiec 1705 roku) herb

Syn Erik Gyllenstierna af Uleaborg, Friherre af Ulaborg, gubernatora Finlandii i Beata von Yxkull, córki Volmara Yxkull.

Friherre af Ericsberg od 1696 roku do 14 czerwiec 1705 roku, gubernatora w Sztokholmu od 1682 roku do 1705 roku, członek Rady Regencyjnej od 15 kwietnia 1697 roku do 27 listopada 1697 roku.

Poślubił 27 Październik 1672 roku w Sztokholmie Gustafva Juliana Oxenstierna af Croneborg (urodzona w 1644 roku, zmarła w Stockholm (Barnsäng), 7 sierpnia 1675 roku ), córkę Gustafa Gabrielssona Oxenstierna i Marii Sofii De la Gardie, córki Greve Jakob Pontusson De la Gardie. W Osnabrück, w 1696 roku poślubił Katarzynę Wittelsbach Palatynatu-Zweibrücken (urodzona w Stegeborg, 10 grudnia 1661 roku, zmarła w Gripsholm, 27 maja 1720 roku), córkę Adolfa Jana I Wittelsbacha, księcia Pfalz-Zweibrücken na Stegeborg i Elsy Elisabeth Brahe zu Wirsingberg, córki Nilsa "Starszego" hrabiego Brahe zu Wirsingberg, generała, syn Tajnej Rady.

Od 1687 roku Gyllenstierna otrzymał hrabstwo Ericsberg.

Gyllenstierna studiował w Uppsala od 1653 roku. W 1668 roku został podpułkownik połączonego wojsko kawalerii i piechoty. W 1673 roku został pułkowniekiem, a w 16767 roku został generałem piechoty, a już w 1677 roku został generałem-porucznikiem. W 1677 roku został gubernatorem Västernorrland i w 1681 roku członkiem Rady królewskiej. W 1682 roku został gubernator Sztokholmu i członkiem Rady Regencyjnej.

W czasie bitwy pod Lund 4 grudnia 1676 roku podczas wojny szwedzko-duńskiej (1675-1679) będącej częścią wielkiej europejskiej wojny Francji z koalicją, gdzie dowodził 19 pułkiem piechoty, która została zdziesiątkowana a sam Gyllenstierna został ranny. Nastepnie wziął udział w bitwie pod Landskronie 24 lipca 1677 roku. W 1680 roku parlament poparł działania króla Karola XI.

Z małżeństwa z Gustaviana Juliana Oxenstierna af Croneborg miał córkę:

Maria Gustava Gyllenstierna af Eriksberg (urodzena 27 października 1672 roku, zmarła 5 listopada 1737 roku), żona Greve Carl Bonde af Björnö (urodzony 1 październik 1648 roku, zmarła 16 grudnia 1699 roku).

Z Katharina of Pfalz-Zweibrücken (von Wittelsbach) miał syna:

Carl Adolf Gyllenstierna af Ericsberg (urodzony w 1699 roku, zmarł w 1733 roku).


Żródła:

Christopher Gyllenstierna w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Christoffer Gyllenstierna af Ericsberg w "Geni" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk