Krzysztof III Wittelsbach (urodzony w Neumarkt, 26 lutego 1416 roku, zmarł w Helsinborgu, 5 stycznia 1448 roku) herb

Syn Jana Wittelsbacha, palatyna Neunburga w Górnym Palatynacie i Katarzyny Gryfitównej Pomorskiej, córki Warcisława VII "Pogrobowca" Gryfity, księcia słupskiego i bardzkiego.

Król Danii jako Krzysztof III od 9 kwietnia 1440 roku do 5 stycznia 1448 roku, król Szwecji jako Krzysztof I 13 września 1441 roku do 5 stycznia 1448 roku i król Norwegii jako Krzysztof I od 1442 roku do 5 stycznia 1448 roku, książę Palatynatu Neumarkt jako Krzysztof od 14 marca 1443 roku do 5 stycznia 1448 roku.

12 września 1445 na zamku w Kopenhadze poślubił Dorotę Hohenzollern (urodzona około 1430 roku, zmarła na zamku w Roskilde, 10 listopada 1495 roku), córką Jana III "Alchemika" Hohenzollerna, margrabiego brandenburskiego na Kulumbach i Barbary Wettin Saskiej, córki Rudolfa III Wettina, księcia saskiego na Wittenberdze.

Wychował się na dworze cesarza Zygmunta Luksemburskiego, gdyż ojciec Krzysztofa był sojusznikiem cesarza w jego walkach z husytami czeskimi. Król Krzysztof nie miał potomstwa.

Gdy w Danii, Szwecji i Norwegii, krajach unii kalmarskiej, ogólne niezadowolenie z rządów Eryka doprowadziło do jego detronizacji, rada królestwa Danii zwróciła się do Krzysztofa o przyjęcie korony królewskiej i w 1439 roku przybył on do Danii zostając jej gubernatorem. W 1440 roku został koronowany na króla Danii jako Krzysztof III, w tym samym roku został królem Szwecji, a następnie, po pokonaniu oporu ostatnich zwolenników Eryka i zdławieniu powstania w Jutlandii (1441 roku) został w 1443 roku koronowany na króla Norwegii, przyjmując jednocześnie tytuł nordic archrex. W tym samym roku, po śmierci ojca, przejął rządy w Neumarkt w Górnym Palatynacie (Pfalzgraf von Neumarkt in der Oberpfalz).

Objąwszy panowanie Krzysztof naprawił stosunki z miastami Hanzy zatwierdzając ich wcześniejsze przywileje, a także z Kościołem i władcą Holsztynu hrabią Adolfem VIII, któremu nadał w lenno księstwo Szlezwiku. Władza króla była mocno ograniczona, osłabiona koniecznością współpracy z możnymi rodami wszystkich trzech królestw, w tej sytuacji król w początkowym okresie swego panowania dążył do zachowania równowagi pomiędzy trzema królestwami, później wspierał dominację Danii, wspomagał też rozwój miast, zwłaszcza Kopenhagi. Doprowadził do ogłoszenia nowej kodyfikacji prawa szwedzkiego, tzw. "Kristoffers Landslag".

Pochowany został w Roskilde. Po śmierci Krzysztofa, wdowa po nim ponownie wyszła za mąż za Chrystiana IV księcia Oldenburga, który w 1448 roku jako Chrystian I został królem Danii, pierwszym przedstawicielem dynastii Oldenburgów na tronie duńskim, dynastii panującej w Danii do dnia dzisiejszego.


Żródła:

Krzysztof III Bawarski


Krzysztof Bawarski w "Wikipedii"


"HOHENZOLLERNOWIE XV-XIX w. - ELEKTORZY BRANDENBURSCY"- autor: Przemysław Jaworski - 2018

07-09-2022

26-12-2019