Elwira Jimenez Kastylijska (urodzona między 1081 a 1082 rokiem, zmarła w 1151 roku) herb

Naturalna córka Alfonsa VI Jimenez, króla Kastylii, Leon i Jimeny Munoz, córki Rodrigo Munoz i Munio Moniz, hrabiny de Bierzo i de Astorga.

Regentka Trypolisu od 28 lutego 1105 roku do 1108 roku. Regentka Tuluzy od 1108 roku do około 1123 roku.

W 1094 roku poślubiła Rajmunda IV (VI) Mérovingienne-Guilhemide-Raimondine-Fredelon de Rouergue (urodzony w Toulous między 1041 i 1042 roku, zmarł w Mont-Pelerin, Tripolis, Syria 22 czerwca 1105 roku), hrabiego Tuluzy. Między 8 lipca 1117 roku i 1121 roku poślubiła (rozwiedzeni w 1121 roku) Fernando Fernández de Carrión (zmarł około 1124 roku).

Znana równ ież jako Elvira de Toulouse.

Jej rodzice zawarli małżeństwo, które wkrótce w 1078 roku został unieważnione, ze względu na bliskie pokrewieństwo między małżonkami. Alfonsa VI poślubił później Konstancję Burgundzką. Dzieci: Elwira i Teresa, które urodziły się z Rodrigi Munoz zostały uznane przez Alfonsa VI.

W 1094 roku zawarł traktat, na mocy którego oddał córkę Elwirę za hrabiego Rajmunda IV z Saint-Gilles. Małżeństwo to umożliwiło sojuszu przeciwko królowie Aragonii. Tuluza natomiast zyskała prestiż posiadając wśród członków rodziny królewską Royal Princess.

Na koniec roku 1095, papież Urban II wezwał świat chrześcijański na krucjatę. Rajmund IV podjął wezwanie i jako jednym z pierwszych, połączył się do krucjaty zostając jednym z przywódców I krucjaty, która zdobyła Jerozolimę w lipcu 1099 roku. W 1102 roku oblegał Trypolis, który po zdobyciu otrzymał od papieża jako lenno. Na tę wyprawę zabrał Elwirę, która podczas gdy Rajmund oblegał Trypolis, Elvira urodziła syna i nadała mu imię Alfons Jordan - na cześć jego dziadka ze strony matki, i przydomek od rzeki Jordan. Rajmund zmarł w 1105 roku. W 1105 r., po śmierci męża, została regentką Trypolisu (w Libanie) w imieniu niepełnoletniego syna Alfonsa Jordana. Sytuacja była bardzo trudna i w 1108 roku hrabina zdecydowała się na wyjazd do Tuluzy. Władzę nad Trypolisem przekazała Bertrandowi, nieślubnemu synowi swego męża. W latach 1108-około 1123 sprawowała regencję w Tuluzie. Przed 1117 rokiem zawarła drugi związek z Fernandem Fernández.

Elwira Kastylijska zmarła w 1151 roku.


Żródła:

Elvira de Castela "w Wikipedii" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Elwira Kastylijska "Kobiety w polityce"


Elvira de Castilla w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk