Raymond IV Peter Mérovingienne-Guilhemide-Raimondine-Fredelon de Rouergue (urodzony w Toulous między 1041 i 1042 roku, zmarł w Mont-Pelerin, Tripolis, Syria 22 czerwca 1105 roku) herb

Syn Ponsa (II) Williama Mérovingienne-Guilhemide-Raimondine-Fredelon de Rouergue, hrabiego Tuluzy i Almodis de la Marche, córki Bernard I, hrabiego de la Marche i Amélie.

Regent Tuluzy jako Raymond Peter od 1088 roku do 1094 roku. Hrabia Trypolisu jako Raymond I od 1042 roku do 22 czerwca 1105 roku. Hrabia de Nîmes i de Saint-Gilles jako Raymond I od 1060 roku do 1064 roku, hrabia de Nîmes, de Rouergue, de Narbonne i du Gévaudan od 1064 roku do 1088 roku, hrabia de Tuluzy jako Raymond IV, książę de Septimanie, markiz Prowansji jako Raymond VI, hrabia de Rouergue, hrabia de Quercy, hrabia de Nîmes, hrabia d'Albi i hrabia du Gévaudan od 1088 roku do 22 czerwca 1105 roku. "Król" Jerozolimy od 22 lipca 1099 roku do 22 czerwca 1105 roku.

W 1066 roku (rozwód w 1076 roku) ożenił się z kuzynką N. Karoling-Gevaudun (Bosonide) z Prowansji (zmarła w 1105 roku), córką Bertranda I Karoling-Gevaudun (Bosonide) hrabiego Prowansji i Hildegarde-Elase Mérovingienne-Guilhemide-Raimondine-Fredelon de Rouergue, córki Guillaume III Mérovingienne-Guilhemide-Raimondine-Fredelon de Rouergue, hrabiego Tuluzy. Następnie w 1080 roku ożenił się z Matyldą de Hauteville (urodzona w 1062 roku, zmarła około 1094 roku), córki Roger I de Hauteville króla Sycylii i Judyty d'Evreux, córki Wilhelma hrabiego d'Evreux. W 1094 roku ożenił się z Elwirą Jimenez Kastylijską (urodzona między 1081 a 1082 rokiem, zmarła w 1151 roku), naturalnej córki Alfonsa VI Jimenez, króla Kastylii i Leon i Rodrigo Munoz, córki Muniadona Moniz i Munio Moniz, hrabiny de Bierzo i de Astorga.

Znany jako Rajmund z Tuluzy lub Rajmund z Saint-Gilles.

W 1094 roku po śmierci swojego brata - Wilhelma IV, został hrabią Tuluzy. Skoligacony z hiszpańskim domem królewskim, uczestnik wojen z muzułmanami w Hiszpanii. Wyruszając na krucjatę swoje włości oddał synowi Bertrandowi.

Rajmund był człowiekiem bardzo religijnym i zawsze chciał umrzeć w Ziemi Świętej - kiedy więc papież wezwał do pierwszej krucjaty, Rajmund jako pierwszy przyjął wezwanie. Był najstarszym i najbogatszym z krzyżowców. Opuścił Tuluzę w październiku 1096 roku i razem z dużą kompanią (m.in. z żoną Elwirą, jego małym synem - który później zmarł podczas podróży, i Ademarem z Monteil - biskupem Le Puy, legatem papieskim). Zignorował prośby swojej bratanicy - Filipy (prawowitej władczyni Tuluzy i żony Wilhelma X, księcia Akwitanii), żeby przekazać jej należną jej władzę, i został w hrabstwie swojego najstarszego syna - Bertranda, żeby on rządził w jego imieniu.

Walczy pod Niceą, Antiochią, próbując potem nie dopuścić Boemunda do zajęcia tego miasta, Jerozolimą, Askalonem, potem wraca na północ do Laodycei skąd w 1100 roku odpływa do Konstantynopola. Prowadzi przez Anatolię wyprawę Lombardczyków, która zostaje rozbita pod Merzifonem. Poprowadził Prowansalczyków do Dyrrhachium, a następnie na wschód do Konstantynopola (ta samą drogą co Boemund de Hauteville), na I krucjatę i był de facto jednym z jej głównych przywódców. Odmówił tytuł króla Jerozolimy, opuścił Jerozolimę, aby wrócić do Konstantynopola w 1100 roku. Został wybrany nowy szef armii krzyżowców, które zostało zniszczone przez Turków w Azji Mniejszej. W 1101 roku wraca do Konstantynopola, a stamtąd do Syrii, gdzie chwilowo jest więźniem Tankreda. Po powrocie do Syrii w 1102 roku, był więziony w Tarsie przez Tankreda de Hauteville, a zwolnieniony, po zajęciu Trypolisu w 1103 roku, gdzie zmarł dwa lata później. W 1102 roku zaczyna podbój ziem muzułmańskich w Fenicji. Między 1102 a 1103 rokiem, w jakiś sposób zainterweniował w sprawie oblężonej przez Normanów Laodycei.

Był trzykrotnie żonaty i dwukrotnie został ekskomunikowany. Jego pierwszą żoną była jego kuzynka i matka jego najstarszego syna i następcy - Bertranda. Jego drugą żoną była Matylda de Hauteville, córka Rogera I, króla Sycylii. Jego trzecią żoną była Elwira, nieślubna córka Alfonsa VI, króla Kastylii.


Żródła:

Raymond IV de Toulouse "w Wikipedii"


Raymond IV tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Raimond IV w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk