Alexander Leopold Johann Joseph Habsburg-Baudemont-Vaudémont-Lotaryński (urodzony w Poggio Imperiale 14 sierpnia 1772 roku, zmarł w Laxenburg 12 lipca 1795 roku) herb

Syn Leopolda II Habsburg-Baudemont-Vaudémont-Lotaryńskiego cesarza Rzymskiego Narodu Niemieckiego, króla Czech i Węgier, arcyksięcia austriackiego i Marii Ludwiki Habsburg, córki Karola III Habsburga, króla Hiszpanii.

Arcyksiążę Austrii, palatyn Węgier od 12 listopada 1790 roku do 12 lipca 1795 roku.

Był czwartym synem cesarza Leopolda II i cesarzowej Marii Ludowiki. Interesował się matematyka i chemią.

Młody arcyksiążę w 1790 roku, po śmierci cesarza Józefa II i objęciu tronu przez ojca Leopolda II wziął udział wraz z braćmi: Franciszkiem, Karolem, Ferdynandem i Józefem w uroczystościach intronizacji w Wiedniu.

W Królestwa Węgier od 1765 roku nie było palatyna. Krajem rządziła oligarchia wegierska. Leopold II zmienił to i wyznaczył swojego syna na palatyna. Był pierwszym Habsburgiem, który pełnił ten urząd. Urząd ten pełnił nawet po śmierci ojca i objeciu tronu przezj starszego brata, Franciszk II, aż do swojej śmierci w 1795 roku.

Polityka nowego władcy, cesarza Franciszka II była umiarkowana, ale to się zmieniło. W 1794 roku po spisku jakobinów i wybuchu rebeli, wprowadzono surowe kary. Umiarkowanych dygnitarzy państwowych zastąpiono nowymi, a rządy oparto głównie na represjach wobec spiskowców. Po egzekucji przywódców spisku, wyjechał w 1795 roku do Wiednia, gdzie miał poprawić swój zły stan zdrowia.

Zainteresownia chemią, spowodowały jego śmierć w czasie pokazów sztucznych ognii. Przygotowane osobiście fajerwerki w Laxenburgu na cześć cesarzowej Marii Teresy - żony brata, które doprowadziły do ich wybuchu i zabicia arcyksięcia Alexandera Leopolda. Jego ciało zostało przewiezione do Wiednia i pochowane w habsburskiej krypcie. Jego serce zostało pochowane oddzielnie i znajduje się w grobowcu Habsburgów w kaplicy Loreto, w kościele augustianów w Wiedniu.

Zamarł bezżennie i bezpotomnie, urząd palatyna podszedł na młodszego brata, arcyksięcia Józefa I.


Żródła:

Alexander Leopold von Österreich w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk