Otto III (Béla V) Wittelsbach (urodzony w Burghausen, 11 lutego 1261 roku, zmarł w Landshut, 9 września 1312 roku) herb

Syn Henryka XIII (I) Wittelsbacha, księcia Dolnej Bawarii i Elżbiety Arpadównej, córki Béli IV Arpada, króla Węgier, Chorwacji i Serbii.

Książę Dolnej Bawarii od 3 lutego 1290 roku do 9 września 1312 roku jako Otto III, król Węgier, Chorwacji i Serbii od 9 października 1305 roku do 9 września 1312 roku (nominalnie do 1308 roku) jako Béla V.

W Wiedniu, w styczniu 1279 roku poślubił Katarzynę (Katharina) Habsburżankę (urodzona w Rheinfelden, w 1256 roku, zmarła w Landshut, 4 kwietnia 1282 roku), córkę Rudolfa I (IV) hrabiego von Habsburg, von Kyburg, Landgrafa von Turyngii, króla Niemiec, księcia Austrii i Styrii i Gertrudy Anny Hohenzollern von Zollern-Hohenberg, córki Burcharda V (VIII) Hohenzollern von Zollern, hrabiego von Hohenberg i Mechtyldy von Tübingen, córki Rudolfa II, hrabiego palatyna Tübingen. W Straubing, 18 maja 1309 roku poślubił Agnieszkę Piastówną Głogowską (urodzona między 1293 a 1296 rokiem, zmarła 25 grudnia 1361 roku), córkę Henryka III (V) "Wiernego" Piasta, księcia głogowskiego, księcia Królestwa Polskiego i Matyldy Welf brunszwickiej, córki Albrechta I Welf, księcia braunszwidzkiego na Lüneburg.

Po śmierci ojca w 1290 roku odziedziczył razem z braćmi Ludwikiem III (zmarł w 1296 roku) i Stefanem I (zmarł w 1310 roku) księstwo Dolnej Bawarii. Zaangażował się militarnie w konflikt pomiędzy królami Niemiec Adolfem z Nassau a Albrechtem I Habsburgiem, początkowo wspierał Adolfa, potem po przegranej bitwie pod Göllheim w 1298 roku i śmierci Adolfa, przeszedł na stronę Habsburga. W następnych latach znów zmienił front, tym razem stając po stronie króla Czech Wacława II. Dzięki temu, w czasie walk o tron węgierski jakie toczyły się od 1301 roku po śmierci Andrzeja III, ostatniego król Węgier z dynastii Arpadów, pomiędzy Przemyślidami, Habsburgami a Andegawenami, Otto Bawarski (będący wnukiem Beli IV). 9 października 1305 roku Wacław III (Władysław V) zrzekł się na jego rzecz tronu węgierskiego i przekazał mu klejnoty koronne. Ceremonia koronacji nowego władcy, który węgierskie imię Béla przyjął na cześć dziada po kądzieli, miała miejsce 6 grudnia 1305 roku w bazylice Panny Marii w Székesfehérvár (Białogrodzie Stołecznym).

Przez kolejne dwa lata Otto musiał zmagać się z popieranym przez papiestwo i resztę panów węgierskich pretendentem do korony Karolem Robertem Andegawenem (który z kolei po kądzieli był potomkiem Stefana V). W 1307 roku Otto został uwięziony przez wojewodę siedmiogrodzkiego, który był stronnikiem Karola Roberta. Ottonowi udało się uciec z niewoli, poprzez Śląsk wrócił do Bawarii, wywożąc ze sobą insygnia koronacyjne i nie zrzekając się praw do korony węgierskiej, jednakże nie przedsięwziął żadnej akcji przeciwko Andegawenowi, któremu w krótkim czasie udało się opanować całe Węgry. Po powrocie do Bawarii Otto wdał się w wojnę z Habsburgami (w latach 1309-1311), jednak nie przyniosła mu ona żadnych korzyści.

Po śmierci najmłodszego z braci, Stefana I w 1310 roku, objął opiekę nad jego małoletnimi synami, Henrykiem III i Ottonem IV, z którymi nominalnie współrządził w Dolnej Bawarii.

Był dwukrotnie żonaty. Pierwszą żoną była Katarzyna Habsburżanka, córka króla Niemiec Rudolfa I Habsburga. Para pobrała się w styczniu 1279 roku i miała dwóch synów bliźniaków - Henryka i Rudolfa - oboje zmarli w 1280 roku. Drugą żoną miał Agnieszkę Piastówną, córkę księcia głogowskiego Henryka III. Małżeństwo to było elementem planów dynastycznych ojca Agnieszki, który w ten sposób szukał nowych sojuszników do walki o tron Polski. Z małżeństwa tego pochodziło dwoje dzieci - Agnieszka i Henryk III, następca tronu. Po śmierci męża Agnieszka Głogowska poślubiła hrabiego Alrama von Hals, który zmarł w dwa lata po ślubie w 1331 roku. Dwukrotna wdowa zmarła w 1361 roku, do końca życia, podobnie jak Otto, używała tytułu królowej Węgier.

Otto Bawarski zmarł 9 września 1312 roku na zamku w Landshut, do końca życia posługując się tytułem króla Węgier. Jego ciało złożono w nekropolii dolnobawarskiej linii dynastii Wittelsbachów - klasztorze cysterskim w Seligenthal koło Landshut.

Tron Węgier zajął ostatecznie Karol Robert, po kądzieli prawnuk króla Stefana V z dynastii Arpadów. Jego rządy zapoczątkowały na Węgrzech trwające blisko wiek panowanie dynastii andegaweńskiej, o którym szerzej w trzeciej części niniejszego rozdziału.


Żródła:

Otto III Bawarski w "WikipediA"


"CZ. III. RÓŻNE DYNASTIE (XIV-XVI W.)" - autor: Przemysław Jaworski