Elek I Thurzó de Bethenfalva (Aleksy Thurzo Bethlenfalvy) (urodzony około 1490 roku, zmarł 25 stycznia 1543 roku) herb

Syn Jana II Thurzó de Betlhenfalva, burmistrza Körmöc i Barbary Beck.

Baron de Bethenfalva. Palatyn Węgier od od 1533 roku do 1534 roku, 29 czerwca 1540 roku do 23 listopada 1542 roku, żupan (Főispán) Szepes , Országbíró, Tárnokmester. Hrabia Kremnický od 1523 roku do 25 stycznia 1543 roku, dziedziczny hrabia Spiski od 1543 roku do 25 stycznia 1543 roku, namiestnika królewski Ferdynanda I Habsburga, lokalny sędzia.

Poślubił Anna Szatmári. Poślubił Magdolnę Székely von Kövend de Ormosd (urodzona w 1507 roku, zmarła w 1546 roku), córkę Miklosa Székely von Kövend/Sekelj i Margit Széchy de Felsolendva, córki Tamas Széchy.

Utrzymywany szerokie kontakty z czołowymi pisarzami okresu humanizmu, m.in. z Erazmem z Rotterdamu, któremu dał mu interpretację do książki Plutarcha "De non erascendo" napisaną w 1527 roku. Wspierał rozwój szkół, fundując dla zdolnych i ubogich studentów .

Pochowany w Levoči, obecnie miasto na Słowacji.

Z małżeństwa z Magdaleną miał:

Anna, żona Bonaventura András Báthori de Ecsed (zmarł w 1566 roku),

Erzsébet (zmarła w 1573 roku), żona Jaroslav von Pernstein (zmarł w 1569 roku); żona Adama Ungnad von Sonneg; żona Grafa Juliusa von.


Żródła:

Alexej I. Turzo w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk