Elżbieta Kumańska (urodzona w 1240 roku, zmarła w 1290 roku)

Córka Kötöna, chana kumańskiego.

Księżna de Macsó i Bośnii od 1279 roku do 1284 roku. Regentka Węgier od 6 sierpnia 1272 roku do 23 maja 1277 roku.

Około 1253 roku poślubiła Stefana V Arpada (urodzony 18 października 1239 roku, zmarł 6 sierpnia 1272 roku), księcia Kroacji, Dalmacji i Slawonii, księcia Siedmiogrodu, księcia Styrii, króla Węgier i Chorwacji.

Urodziła się około 1240 roku. Jej pogańskie imię nie jest znane, przed zaślubinami ze Stefanem przyjęła chrzest w obrządku łacińskim, a na nim imię Elżbiety.

W 1253 roku została żoną Stefana, syna króla Węgier Beli IV. Przeszła w tym celu na katolicyzm. Wcześniej wyznawała szamanizm.

W 1262 roku mąż Elżbiety wymusił na ojcu przekazanie mu Siedmiogrodu i przybrał tytuł "młodszego króla Węgier". Elżbieta została królową u jego boku. Béla IV zmarł 3 maja 1270 roku. Doradcy tego monarchy i wdowa po nim schronili się w Czechach i oddali królowi Przemysławowi Ottokarowi II władzę nad zachodnimi zamkami węgierskimi i skarby koronne. Rok później Stefan odparł najazd czeski.

W podpisanym w 1271 roku układzie pokojowym utrzymano stan sprzed wybuchu wojny. W 1272 roku wybuchła rebelia szlachecka. Stefan rozpoczął wyprawę na Bałkany. Zmarł jednak 6 sierpnia 1272 roku. Na tron węgierski wstąpił wtedy 10-letni Władysław jako Władysław IV Kumańczyk. Regencję w jego imieniu do 1277 roku sprawowała matka, królowa Elżbieta Kumańska. W 1273 roku nie powiódł się atak regentki na posiadłości Przemysła Ottokara II.

Wojska czeskie zajęły wtedy sporą część Węgier. Doszło do konfliktu między najpotężniejszymi stronnictwami magnackimi, który doprowadził do wojny domowej w 1274 roku. Zawarto pokój, ale faktyczna władza przeszła w ręce oligarchów. Królowa Elżbieta zmarła około 1290 roku.

Ze związku z królem Stafenem V miała:

Katalin (urodzona około 1256 roku, zmarła około 1314 roku), poslubiła Stepan IV Dragutin, króla Serbii (zmarł w 1316 roku),

Mária (urodzona około 1257 roku, zmarła 25 marca 1323 roku), poślubiła Karola II, króla Neapolu i Sycylii (zmarł 6 maja 1309 roku),

córka, poślubiła Sventislav Jakab(?), cara Bułgarii,

Erzsébet (urodzona w 1255 roku, zmarła między 1323 a 1326 roku), poślubiła Zavis von Rosenberg zu Falkenštejnu (zmarł 24 sierpnia 1290 roku), poślubiła Stepan Uros II Milutin, króla Serbii (zmarł 29 października 1321 roku),

Ágnes (urodzona około 1260 roku, zmarła około 1281 roku), poślubiła Andronikos II Palaiologos (zmarł 13 lutego 1332 roku), cesarza bizantyjskiego,

László IV Kun (Ladislas IV "the Cuman") (urodzony w 1262 roku, zamorodwany 10 lipca 1290 roku), król Węgier, poślubił Elizabeth of Sicily (zmarła miedzy 1290 a 1304 roku),

András (urodzony w 1268 roku, zmarł w 1278 roku), książę Slavonii.


Żródła:

Elżbieta Kumańska "Kobiety w polityce"


"ARPADOWIE NA WĘGRZECH - (X-XIV W.)" - autor: Przemysław Jaworski