Eufrozyna Rurykowiczówna (urodzona w Kijowie, w 1130 roku, zmarła w Székesfehérvár, w 1193 roku) herb

Córka Mścisława II Fiodora "Wielkiego" Rurykowicza, księcia nowgorodzkiego, księcia perejasławskiego, wielkiego księcia kijowskiego i Liubawy Zawidowicz, córki Dmitria Zawidowicza, posadnika Wielkiego Nowogrodu.

Regentka Węgier od 31 maja do 15 czerwca 1162 roku, politycznie wpływowa królowa Węgrier od 4 marca 1172 roku do 1177 roku.

W 1146 roku poślubiła Gézę III (II) Arpada (urodzony w Tolna, w 1130 roku, zmarł w Jerozolimie, 31 maja 1162 roku), króla Węgier i Chorwacji.

Urodziła się w latach 1128-30. Przyjmuje się, że końcem lata lub jesienią 1146 roku poślubiła Gejzę II, króla Węgier. Związek Gejzy II z siostrą Izasława II, wielkiego księcia kijowskiego, miał zneutralizować poparcie potomków Włodzimierza II Monomacha dla Borysa Kolomanowica, pretendeta do węgierskiego tronu.

Królowea, miała duży wpływ na decyzje z męża, który dla żony i jej rodziny kilkakrotnie udzielił im pomocy wojskowej, zwłaszcza do brata, Izjasława II, księcia czechowskiego.

Po śmierci męża w 1162 roku przez krótki czas wchodziła w skład regencji sprawującej rządy w imieniu najstarszego syna Stefana III. Po zajęciu tronu przez Władysława II w 1162 roku uciekła wraz z dziećmi do Austrii, skąd powróciła po odzyskaniu korony przez syna latem 1163 roku. Skłócona z Bélą III z racji na faworyzowanie młodszego syna, Gézy, którego pragnęła osadzić na tronie, w 1186 roku została na rozkaz królewski uwięziona w twierdzy Bronz (Braničevo), a w 1187 roku wygnana do Bizancjum. Później powróciła na Węgry i w 1193 roku dokonała darowizny na rzecz kościoła św. Stefana w Székesfehérvár, gdzie zapewne zmarła w 1193 roku (lub po tej dacie) i gdzie także została pochowana.

W 1172 roku, po śmierci Stefana III, w sprawie sukcesji poparła swojego ulubionego syna Gejzę przeciwko Beli III. W 1177 roku odnotowano jej udział przy zawieraniu pokoju Węgier z Austrią, która popierała Gejzę. W 1186 roku Eufrozyna została uwięziona przez swojego syna Belę III w Braniczewie. Rok później deportowano ją do Bizancjum. Wygnana Eufrozyna wyjechała z najmniejszą córką, księżniczką Margaret. Stamtąd udała się do Jerozolimy. Dalsze jej losy nie są znane.

Géza i Eufrozyna mieli:

Stafan III (urodzony w 1147 roku, zmarł 4 marca 1172 roku), król Węgier, zmarł bez potomstwa,

Béla III (urodzony około 1148 roku, zmarł 24 kwietnia 1196 roku), król Węgier, po nim potomstwo,

Elżbieta (urodzona między 1144 a 1145 rokiem, zmarła około 12 stycznia po 1189 roku), żona: Biedrzycha (Fryderyka) (urodzony między 1141 a 1142 rokiem, zmarł 25 marca 1189 roku), księcia czeskiego,

Géza (urodzony w 1151 roku, zmarł w 1210 roku), książę pretendent do tronu węgierskiego, po nim potomstwo,

Arpad (zmarł jako chłopiec),

Odola (Adela) (urodzona około 1156 roku, zmarła w 1169 roku), Świętopełka Czeskiego (zmarł po 15 października 1169 roku), księcia brneńskiego,

Ilona (urodzona w 1158 roku, zmarła 25 maja 1199 roku), żona: Leopolda V (urodzony w 1157 roku, zmarł 31 grudnia 1194 roku), księcia Austrii i Styrii,

Margit (urodzona w 1162 roku, zmrła w 1208 roku), żona: Isaac Macrodukas (urodzony około 1132 roku, zmarł około 1192 roku); żona: András (urodzony po 1132 roku, zmarł około 1192 roku), porucznika de Somogy.


Żródła:

"ARPADOWIE NA WĘGRZECH - (X-XIV W.)" - autor: Przemysław Jaworski.


Eufrozyna Rurykowiczówna "Kobiety w polityce"


Eufrozina magyar királyné w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Euphrosyne of Kiev w "Geni" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

11-06-2022

31-12-2021

09-11-2020