János Bornemisza (zmarł w Pozsony [Bratysławie], w październiku 1527 roku) herb

Węgierski magnat, burgrabia budziński, obrońca zamku w Budzie w 1526 roku, regent Węgier od 13 marca 1516 roku do 11 grudnia 1521 roku.

Prawdopodobnie z rodziny chłopsków pańszczyźnianych. Za czasów króla Macieja I, chłopi mogli czytać i pisać. Rozpoczął swoją karierę jako urzędnik Orbán Nagylucsei w latach 1481-1485 jako skarbnik. Od 1487 do 1493 roku służył u biskupa Dobry. Następnie od 1492 do 1496 roku służył rodzinie królewskiej i od 1500 do 1504 roku jako biskupi skarbnik. Na Zamku w Budzie pełnił obowiązki skarbnika od 1506 do 1526 roku, a od 1514 do 1516 roku również jako zastępca szefa sztabu Pozsony. Był również opiekunem króla Ludwika II oraz członek Rady Regencyjnej wspólnie z Tamás Bakócz, Imre Perényi i János Szapolyai, którzy równie nienawidzili się. W 1518 roku, ci dwaj ostatni próbowali obalić Bornemisza.

Brał udział w walkach, służąc w armii Ambrusa Szelemera, który został pokonany 21 stycznia 1514 roku. Po bitwie pod Mohács, towarzyszył królowej Marii w podróży do Bratysławy, jako wierny zwolennik Ferdynanda I.


Żródła:

Bornemisza János w "ARCANUM" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Bornemisza János w "Świat według Coryllusa" - "Elektroniczny indeks osób"


Bornemissza János w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

31-12-2021