Jolanda Robertyng-Capet-Courtenay (urodzona w Courtenay, w 1200 roku, zmarł w Ostrzyhomiu, w czerwcu 1233 roku) herb

Córka Pierre II Robertyng-Capet-Courtenay, hrabiego Newers, d'Auxerre i Tonnerre, cesarza Cesarstwa Łacińskiego, markiza de jure uxoris de Namur i Jolandy Karoling Flandryjskiej, regentki Cesarstwa Łacińskiego i hrabiny Namur, córki Baldwina V Karolinga, hrabiego Flanderii i Hainaut.

W Székesfehérvár, w lutym 1215 roku poślubiła Andrzeja II Arpada (urodzony w 1176 roku, zmarł 21 września 1235 roku), księcia Galicji, króla Węgier i Chorwacji.

Była ona córką Piotra I z Courtenay, łacińskiego cesarza Konstantynopola, potomka bocznej linii francuskiej dynastii Kapetyngów, oraz jego żony Jolanty, córki Baldwina VIII, hrabiego Flandrii i (pod imieniem Baldwina V) Hainaut.

Urodziła się, według różnych opracowań około 1194, 1197 lub 1200 roku, a zmarła w 1233 roku i została pochowana w klasztorze cysterskim w Egres (Egrecz), gdzie dwa lata później dołączył do niej małżonek.

Małżeństwo z królem Andrzej II, zostało zawarte po zamorodwaniu w dniu 24 września 1213 roku jego pierwszej żony - Gertrudy, po zawiązaniu się spiskowcu zorganizowanego przez wuja, cesarza Henryka I.

Małżeństwo zostało zawrte w lutym 1215 roku w Székesfehérvár, a Jan arcybiskup Esztergom koronował ją na królową. Jednak biskup Robert z Veszprém złożył skargę do papieża Innocentego III, ponieważ tradycją było, iż koronacji małżonek królewskich na Węgrzech było przywilejem biskupów z Veszprém. Papież posłał więc legata na Węgry, w celu zbadania skargi i potwierdził przywilej biskupów z Veszprém.

Po śmierci wuja w dniu 11 lipca 1216 roku. Mąż zamierzał zdobyć koronę cesarską, ale baronowie Cesarstwa Łacińskiego 19 kwietnia 1216 roku ogłosili cesarzem Piotra II, ojca Jolandy.

Jolanda utrzymywała dobre relacje z dziećmi męża z jego pierwszego małżeństwa. Jej mąż przeżył ją. Została pochowana w opactwie Igriş, dawnym klasztorze cysterskim w Sânpetru Mare, w Rumunii.

Ze związku z Andrzejem II miała tylko córkę:

Jolante [Violante] (zmarła 27 lipca 1251 roku), hrabina Barcelony, seniorka de Montpeller, baronessa d'Omelades, wicehrabina de Millau, poślubiła Jakuba I "Konkwistadora, Zdobywcę", króla Aragonii, króla Majorki i Walencji.


Żródła:

"ARPADOWIE NA WĘGRZECH - (X-XIV W.)"


Yolanda de Courtenay w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk