Nieznana (Ryksa?, Adelajda?) Piastówna (urodzona 22 września 1013 roku, zmarła 21 maja 1075 roku) herb

Córka Mieszka II Lamberta "Gnuśnego" Piasta, króla Polski i Ryksy (Rychezy) Ezzon Erefried Lotaryńskiej, córki Herenfrieda Ezzona Erefried Lotaryńskiego palatyna reńskiego.

Miedzy 1041 a 1045 rokiem (około 1043 roku) w Polsce poślubiła Bélę I "Benin" Arpada (urodzony około 1016 roku, zmarł 11 września 1063 roku), króla Węgier.

Nie znane jest jej imie. Imię Ryksa jest propozycją starszej literatury, opierającą się jedynie na tym, że tak samo nazywała się jej matka. Polscy historycy Jerzy Dowiat i Tadeusz Wasilewski wysunęli hipotezę, że córka Mieszka II nosiła imię Adelajda. Hipoteza ta wyjaśniłaby, dlaczego w Kronice polsko-węgierskiej przypisywano Mieszkowi I córkę o tym imieniu, królową Węgier (autor pomylił Mieszka I z Mieszkiem II). Imię Adelajda córka Mieszka II mogłaby otrzymać po siostrze swojej matki, ksieni w Nivelles.

Urodziła się przypuszczalnie między około 1018 roku a 1025 roku, zmarła zaś po 1052 roku na Węgrzech.

Data ślubu z władcą węgierskim Belą I nie jest pewna. Bela z braćmi najpierw przebywał w Czechach, później w Polsce. Tam w zamian za zasługi położone w walce z Pomorzanami otrzymał rękę córki Mieszka II Lamberta, króla Polski. Większość badaczy datuje ślub na około 1043 roku, inni przesuwają go na około 1036 rok. Według późnych źródeł węgierskich ręka polskiej królewny była nagrodą za udział Beli I w zwycięskiej dla Polaków bitwie z Pomorzanami. Przypuszcza się, że ślub był elementem szerszej polityki Kazimierza I "Odnowiciela" i jego szwagra, ruskiego księcia Jarosława Mądrego, mającej na celu wspieranie węgierskiej opozycji przeciwnej tamtejszemu królowi Piotrowi. Mniej więcej w tym samym czasie Andrzej, starszy brat Beli, ożenił się z córką Jarosława "Mądrego".

Bela I i jego polska żona doczekali się trzech synów - byli nimi:

Gejza I (urodzony między 1044 a 1045 rokiem, zmarł 25 kwietnia 1077 roku), król Węgier,

Władysław I "Święty" (urodzony około 1048 roku, zmarł 20 czerwca 1095 roku), król Węgier.

Lambert (urodzony po 1050 roku, zmarł około 1096 roku), wspólnie ze starszymi braćmi (lub tylko z najstarszym Gézą) władał "trzeciej części królestwa" (Tercia pars Regni), zaś po objęciu tronu przez Władysława I otrzymał od brata część owej dzielnicy - księstwo nitrzańskie, zmarł zapewne bezżennie i bezpotomnie,

W literaturze istnieją pewne rozbieżności co do liczby ich córek. Literatura wymienia, że były nimi:

córka (Helena, Lanka?), jej przynależność do potomstwa króla Béli I jest hipotetyczna; żona Rościsława Władymirowicza, księcia rostowskiego i suzdalskiego, książę włodzimiersko-wołyńskiego i księcia na Tmutarakaniu,

Zofia (urodzona zapewne około 1045 i 1050 roku, a miedzy 1062 i 1063 roku, zmarła 18 czerwca 1095 roku) według W. Wegenera (Genealogischen Tafeln zur mitteleuropäischen Geschichte) była ona córką "królowej Tuty", która po roku 1050 miała jakoby zostać drugą żoną Béli I; hipotezę tę odrzuca jednak większość opracowań; wyszła za mąż za Ulryka I, margrabiego Krainy i margrabiego Istrii; wyszła za Magnusa Billunga, księcia saskiego,

Eufemia (Ludmiła) dawniejsze opracowania czyniły ją córką Béli I, jednak nowsze (B. Krzemieńska) sugerują, że ojcem Eufemii (Ludmiły) był raczej jego starszy brat Andrzej I, na co wskazuje choćby ruskie imię jej najstarszego syna; poślubiła Ottona I "Pięknego", księcia ołomunieckiego,

córka (imię nieznane), po zaślubinach przyjęła ona imię Marii (urodzona między 1053 a 1055 rokiem); jej przynależność do potomstwa Béli I nie została potwierdzona przez znane źródła; poślubiła Andronika Dukasa, księcia bizantyjskiego, cesarza-koregenta swojego starszego brata Michała VII, młodszego syna cesarza Konstantyna X Dukasa,

Helena (Ilona) (Jelena Lijepa lub Lepa) "Piękna Helena" (zmarła przed 1095 rokiem), żona Dymitra Zwonimira, bana Slawonii, króla Chorwacji,

córka (imię nieznane), według niektórych opracowań (W. Swoboda) nosiła imię Zofii i była naturalną córką Béli; żona węgierskiego hrabiego Lamberta, potomka rodu Hont-Pázmány,

W części opracowań jako córki Beli I są wymienione także:

Adelajda (urodzona około 1050 roku, zmarła zapewne w 1104 roku), żona Fryderyka I, hrabiego von Bogen,

córka, żona Rościsława Włodzimierzowica, księcia tmutorokańskiego.


Żródła:

Nieznana z imienia córka Mieszka II Lamberta w "Wikipedia"


Genealogia Béla I - Arpad family w "genealogy.euweb" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk