Tomasina Morosini (Maurocenus, Maurocen) (urodzona zapewne w 1250 roku, zmarła w Budzie, w 1300 roku) herb

Córka Michała Sbarra Morosiniego, patrycjusza weneckiego i nieznanej małżonki.

Księżna Slawonii od 4 sierpnia 1290 roku do 1300 roku, współwładczyni na Węgrzech od 4 sierpnia 1290 roku do 1300 roku.

Poślubiła około 1264 roku w Wenecji Stefana "Pogrobowca" Árpadowicza (urodzony w Szwabii, pod koniec 1235 roku lub na początku 1236 roku, zmarł w Wenecji, w 1271 roku, krótko po 10 kwietnia), patrycjusza Wenecji, książę Slawonii.

Tomasina pochodziła ze szlachetnej weneckiej rodziny i była córką Michele Morosini i szlachcianki o nieznanym nazwisku. Szczególnie rodzina Morosini zyskała wielki prestiż, gdy dziesięć lat wcześniej, kiedy krzyżowcy zdobyli Konstantynopol i założyli Imperium Łacińskie, Francuzi i Wenecjanie przejęli władzę nowego państwa. Pierwszym łacińskim patriarchą w latach 1204-1211 tego imperium był Tomás Morosini, bliski przodek Tomasiny.

Wyszła za mąż za Stefana "Pogrobowca", księcia Slawonii, syna króla Węgier Andrzeja IIi Beatrice d'Este, który został odrzucony przez węgierskią rodzinę królewską po śmierci króla. W ten sposób Stefan nie został przyjęty przez swoich przyrodnich braci jako członek rodu Árpadów. Po śmierci męża, Stefana podjęła wszystkie swoje wpływy, aby jej syn Andrzej objął w przyszłości tron węgierski, A zatem po śmierci Władysława IV, który nie zostawił spadkobierców, Andrzej został koronowany jako Andrzej III "Wenecki". Po wstąpieniu syna Andrzeja III na węgierski tron w 1290 roku została przez niego zawezwana na Węgry, gdzie otrzymała tytuł "starszej królowej" (regina senior) oraz księżnej Slawonii (ducissa Sclavonie) oraz współrządziła Węgrami.

Zmarła w końcu 1300 roku na dworze królewskim w Budzie, według niektórych źródeł po zatruciu. Jego syn Andrzej III zmarł zaledwie rok później, 14 stycznia w 1301 roku i na którym całkowicie wygasł Dom Árpadów.


Żródła:

"ARPADOWIE NA WĘGRZECH - (X-XIV W.)" - autor: Przemysław Jaworski


TOMASINA Morosini w "MedLands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Tomasina Morosini w "Geni"