Władysław II Arpad (urodzony około 1132 roku, zmarł 14 stycznia 1163 roku) herb

Drugi syn króla Béli II "Ślepego" Arpada, króla Węgier, Dalmacji, Chorwacji i Bośnii i Heleny Vukanović-Urośević Serbskiej, córki Urośa I "Wielkiego" Vukanović-Urośević, wielkiego żupana Serbii.

Książę Bośnii od 1137 roku do 1159 roku. Król Węgier i Chorwacji od lipca 1162 roku do 14 stycznia 1163 roku.

Poślubił około 1136 roku (rozwiedziony przed 1148 rokiem) Judytę Piastówną (urodzona między 1130 a 1135 rokiem, zmarła 8 sierpnia między 1170 a 1176 rokiem), córkę Bolesław III "Krzywoustego" Pista, księcia Królestwa Polskiego i Salomei "Błogosławionej" Berg-Schelklingen, córki Henryka hrabiego Berg-Schelklingen.

W 1137 roku ojciec mianował go księciem podbitej Bośni (w rzeczywistości władzę w imieniu chłopca sprawowali tam królewscy namiestnicy). Od 1155 roku pozostawał w konflikcie z Gejzą II.

W 1159 roku zawiązał spisek przeciwko starszemu bratu Gézie III, jednak po wykryciu konspiracji musiał, jak wcześniej jego brat Stefan (IV), szukać schronienia na dworze w Konstantynopolu. Po śmierci Gejzy II z poparciem bizantyjskim zajął Węgry, pokonując Stefana III pod Kapuvar i zmuszając go do ucieczki do Austrii. W 1162 roku wstąpił na tron syn Stefana III, Stefan IV wspomagany przez cesarza bizantyjskiego. Jednak synowie Béli II przybyli na Węgry i zdobyli stolicę - Székesfehérvár (Białogród Stołeczny), gdzie w lipcu tego roku w bazylice Panny Marii Władysław koronował się na króla. Ceremonia nie została jednak dopełniona zgodnie ze zwyczajem przez arcybiskupa ostrzyhomskiego (Lukács Bánfi, który pozostał wiernym stronnikiem wygnanego Stefana III, lecz przez arcybiskupa Kalocsy Mikołaja.

Wobec odmowy dokonania koronacji uwięził arcybiskupa ostrzyhomskiego Łukasza, koronował się w Kalocsy, za swoje postępowanie został obłożony klątwą. Wkrótce zmarł.

Być może miał z nieznaną z imienia żonę. Jak podają niektóre opracowania, m.in. "Europäische Stammtafeln", była nią księżniczka polska Judyta, córka Bolesława "Krzywoustego", zaręczona jedynie przez krótki czas ze starszym bratem Władysława, Gézą III) miał córkę:

Maria - według Włodzimierza Dworzaczak czyni Władysława II bezżennym i bezpotomnym, lecz część znanych mi opracowań przydaje mu żonę oraz córkę Marię, od 1165 lub 1167 roku żonę Mikołaja Michieli, patrycjusza weneckiego, młodszego syna Vitale Michieli II, doży Wenecji.

Zmarł 14 stycznia (może 14 listopada?) 1163 roku i został pochowany w grobach królewskich w bazylice Panny Marii w Székesfehérvár.


Żródła:

"ARPADOWIE NA WĘGRZECH - (X-XIV W.)" - autor: Przemysław Jaworski


"POCZET KRÓLÓW WĘGIER" - autor: Przemysław Jaworski


LÁSZLÓ w "MedLands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk