Zoltán (Zolta, Zaltas, Zsolt) Arpad (urodzony około 896 roku, zmarł w 946 roku)

Najmłodszy synem Árpáda I,wielkiego księcia Wegier.

Wielki książę Węgier od 907 roku do 946 roku

Poślubił nieznaną z imienia księżniczkę morawską, przypuszczalnie córkę Mojmira II.

Po śmierci ojca otrzymał koczowiska od strony Bodrog, z biegiem Vajasu. Wielkim księciem Węgrów został wtedy jego krewniak Szabolcs. Zoltana dziedzicem ojca uczyniły dopiero późniejsze kroniki.

Ród Zoltán doszedł do władzy dopiero po bitwie nad rzeką Lech w 955 roku.

Był ojcem Táksonya.


Żródła:

Zoltán w "Wikipedia"