POCZET WŁADCÓW WĘGIER

Elöd książę Węgier od 870 roku do 880 roku

Kurszán I książę Węgier od 880 roku do 896 roku

DYNASTIA ARPADÓW

Árpád I książę Węgier od 896 roku do 907 roku

Zoltán książę Węgier od 907 roku do 946 roku

Falicsi książę Węgier od 946 roku do 952 roku

Táksony książę Węgier od 952 roku do 972 roku

Géza I książę Węgier od około 972 roku do 1 lutego 997 roku

István I "Szent" król Węgier od 20 sierpnia 997 roku do 15 sierpnia 1038 roku

DYNASTIA ORSEOLO

Péter I Orseolo król Węgier od 15 sierpnia 1038 roku do 1041 roku

DYNASTIA ABA

Sámuel król Węgier od 1041 roku do 5 lipca 1044 roku

DYNASTIA ORSEOLO

Péter I Orseolo król Węgier od 5 lipca 1044 roku do września 1046 roku

DYNASTIA ARPADÓW

Ándrás I król Węgier od 1047 roku do grudnia 1060 roku

Béla I król Węgier od grudnia 1060 roku do sierpnia 1063 roku

Sálamon król Węgier od sierpnia 1063 roku do 28 października 1074 roku

Gezá II król Węgier od 28 października 1074 roku do 25 kwietnia 1077 roku

László I król Węgier od 25 kwietnia 1077 roku do 29 lipca 1095 roku

Kálman I król Węgier od 29 lipca 1095 roku do 3 lutego 1116 roku

István II król Węgier od 3 lutego 1116 roku do 3 kwietnia 1131 roku

Béla II król Węgier od 3 kwietnia 1131 roku do 13 lutego 1141 roku

Gezá III król Węgier od 13 lutego 1141 roku do 31 maja 1162 roku

László II król Węgier od 31 maja 1162 roku do 14 stycznia 1163 roku

István III król Węgier od 14 stycznia 1163 roku do 4 marca 1172 roku

István IV król Węgier od 14 stycznia 1163 roku do 11 kwietnia 1165 roku

Béla III król Węgier od 4 marca 1172 roku do 23 kwietnia 1196 roku

Imre król Węgier od 23 kwietnia 1196 do 30 listopada 1204 roku

Konstancia d'Aragón nominalna regentka Węgier od 1204 roku do 1205 roku

László III król Węgier od 30 listopada 1204 roku do 7 maja 1205 roku

Ándrás II król Węgier od 7 maja 1205 roku do 14 października 1235 roku

Béla IV król Węgier od 14 października 1235 roku do 3 maja 1270 roku

István V król Węgier od 3 maja 1270 roku do 6 sierpnia 1272 roku

László IV król Węgier od 6 sierpnia 1272 roku do 4 sierpnia 1290 roku

Maria antykrólowa Węgier od 4 sierpnia do 4 sierpnia 1290 roku

Károly Martell tytularny król Węgier od 10 lipca 1290 roku do 12 sierpnia 1295 roku

Ándrás III król Węgier od 4 sierpnia 1290 roku do 14 stycznia 1301 roku

DYNASTIA HABSBURGÓW

Ottó Habsburg król Węgier od 6 grudnia 1305 roku do 1309 roku

DYNASTIA PRZEMYŚLIDÓW

László V (Vencel) król Węgier od 27 sierpnia 1301 roku do 9 październia 1305 roku

DYNASTIA WITTELSBACHÓW

Béla V król Węgier od 9 października 1305 roku do nominalnie do 1308 roku, tytularny król Węgier od 1307 roku do 9 września 1312 roku

DYNASTIA ANDYGAWENÓW

Károly I Róbert król Węgier od 10 października 1307 roku do 16 lipca 1342 roku

Fülöp Drugeth I palatyn Węgier od 18 grudnia 1322 roku do 19 maja 1327 roku

János Drugeth I palatyn Węgier od 31 października 1328 roku do 6 maja 1333 roku

Vilmos Drugeth II palatyn Węgier od 2 czerwca 1334 roku do 21 lipca 1342 roku

Lájos I "Nagy" król Węgier od 16 lipca 1342 roku do 11 września 1382 roku

Erzsébet Piast regentka Węgier od 1347 roku do 1348 roku i w 1350 roku

Miklós Giléth Sep palatyn Węgier od 1342 roku do stycznia 1356 roku

Miklós Kont Újlaki I palatyn Węgier od 6 kwietnia 1356 roku do 24 kwietnia 1367 roku

László von Oppeln palatyn Węgier od 1 maja 1367 roku do 15 września 1372 roku

Imre Laczffy Simontornyai I palatyn Węgier od 6 października 1372 roku do 31 sierpnia 1375 roku

Miklós Garay palatyn Węgier od 26 stycznia 1376 roku do września 1385 roku

Mária I królowa Węgier 11 września 1382 roku do 1385 roku i od 27 lutego do 17 maja 1386 roku

Miklós Széchy Felsolendvai palatyn Węgier od 6 października 1385 roku do 8 kwietnia 1387 roku

Károly II król Węgier od 31 grudnia 1385 roku do 24 lutego 1386 roku

DYNASTIA LIMBURG-LUKSEMBURG (WIGÉRIDES)

Zsigmond król Węgier od 31 marca 1386 roku do 9 grudnia 1437 roku

Borbála Cillei regentka Czech w 1437 roku

István Laczffy Csáktornyi II palatyn Węgier 8 Apr 1387 - 24 Nov 1392

Leusták Ilsvay palatyn Węgier 24 Nov 1392 - Apr 1397

Detre Bebek palatyn Węgier 4 May 1397 - 21 Sep 1402

Miklós Garay palatyn Węgier 21 Sep 1402 - Nov 1433

János Hunyadi gubernator Węgier od 1416 roku do 1456 roku

György Pálóczy I palatyn Węgier Nov 1433 - 1434

Máté Pálóczy I palatyn Węgier 8 Mar 1435 - 11 Jan 1437

Lorinc Hédervári palatyn Węgier 7 Mar 1437 - Aug 1447

DYNASTIA ANDYGAWENÓW

Lászlóként Nápolyi król Węgeir od 5 sierpnia 1403 roku do 6 sierpnia 1414 roku

DYNASTIA HABSBURGÓW

Albert I król Węgier od 18 grudnia 1437 roku do 27 października 1439 roku

Interregnum - 1439-1440

Erzsébet Luxemburgi regentka Węgier od 27 października 1439 roku do 15 maja 1440 roku

László V "Utószülött" antykról Węgier od 15 maja 1440 roku do 10 listopada 1444 roku

DYNASTIA JAGIELLONÓW

Ulászlo I król Węgier od 17 lipca 1440 roku do 10 listopada 1444 roku

DYNASTIA HABSBURGÓW

László V "Utószülött" król Węgier od 10 listopada 1444 roku do 23 listopada 1457 roku

János Hunyadi regent Węgier od 6 czerwca 1446 roku do 30 stycznia 1453 roku

Interregnum - 1457-1458

DYNASTIA HUNYADI

Mátyás Hunyadi król Węgier od 24 stycznia 1458 roku do 15 lipca 1490 roku

László Garai palatyn Węgier od 15 wrzesnia 1447 roku do 23 lipca 1458 roku

Mihály Ország Guthi palatyn Węgier od 27 lipca 1458 roku do 11 listopada 1484 roku

Imre Szapolyay palatyn Węgier od stycznia 1486 roku do 7 września 1487 roku

Orbán Dóczi palatyn Węgier od 5 grudnia 1487 roku do grudnia 1491 roku

DYNASTIA JAGIELLONÓW

Ulászlo II król Węgier od 15 czerwca 1490 roku do 13 marca 1516 roku

István Szapolyay palatyn Węgier od 29 listopada 1492 roku do 25 grudnia 1499 roku

Péter Geréb Vingárty palatyn Węgier od 24 kwietnia 1500 roku do 1503 roku

Imre Perényi Siklósi palatyn Węgier od 24 kwietnia 1504 roku do 5 lutego 1519 roku

János Albert król Węgier od 7 czerwca 1490 roku do 31 grudnia 1491 roku (zrzekł się z tytułu)

Lájos II król Węgier od 13 marca 1516 roku do 29 sierpnia 1526 roku

György Hohenzollern-Ansbach Brandenburg regent Węgier od 13 marca 1516 roku do 1521 roku

Bakócz Tamás (arcybiskup ostrzyhomski) regent Węgier od 13 marca 1516 roku do 1521 roku

Jan Bornemisza (burgrabia budziński) regent Węgier od 13 marca 1516 roku do 1521 roku

István Bátthory Somlyói I palatyn Węgier od 17 lutego 1519 roku do 4 lipca 1525 roku

István Verboszy palatyn Węgier od 5 lipca 1525 roku do 28 kwietnia 1526 roku

Ferdinánd Austriacki regent Węgier od 29 sierpnia do 23 października 1526 roku

DYNASTIA ZAPOLYA

János I król Węgier od 10 listopada 1526 roku do 22 lipca 1540 roku

János II król Węgier od 22 lipca 1540 roku do 16 sierpnia 1570 roku

Györgi Martinuzzi regent Węgier od 1540 roku do 1551 roku

Izabella Jagelló regentka Węgier od 22 lipca 1540 roku do 1551 roku

DYNASTIA HABSBURGÓW

Ferdinánd I król Węgier od 8 września 1563 roku do 25 lipca 1564 roku

János Bánthory Alsólindvai II May palatyn Węgier od 1530 roku do marca 1533 roku

Elek I Thurzó de Bethenfalva palatyn Węgier od 1533 roku do 1534 roku

Gergely Pöstényi Martonosi palatyn Węgier od 29 stycznia 1536 roku do marca 1540 roku

Elek I Thurzó de Bethenfalva palatyn Węgier od 29 czerwca 1540 roku do 23 listopada 1542 roku

Tamás Szalaházy II palatyn Węgier od 29 czerwca 1540 roku do 23 listopada 1542 roku

Ferenc Révay Szklabinai Blathniczai I palatyn Węgier od 26 listopada 1542 roku do 31 października 1553 roku

Ferenc Újlaky II palatyn Węgier od 31 października 1553 roku do 20 lutego 1554 roku

Tamás gróf Nádasdy Nádasdi Fogarasföldi palatyn Węgier od 20 lutego 1554 roku do 2 czerwca 1562 roku

Miklós Oláh palatyn Węgier od 25 września 1562 roku do 14 stycznia 1568 roku

Miksa I król Węgier od 25 lipca 1564 roku do 12 października 1576 roku

Mihály Mérey palatyn Węgier od 14 stycznia 1568 roku od marca 1572 roku

Imre Báró Czobor Czoborszentmihályi palatyn Węgier od kwietnia 1572 roku do 8 stycznia 1581 roku

Rudolf I król Węgier od 12 października 1576 roku do 16 listopada 1608 roku

Mátyás gubernator Węgier od 25 czerwca do 16 listopada 1608 roku

Miklós Istvánffy Baranyavári Kisasszonyfalvi palatyn Węgier od 19 stycznia 1581 roku do 4 czerwca 1608 roku

Matthias król Węgier od 16 listopada 1608 roku do 20 marca 1619 roku

István Illyesházy Illésháazai palatyn Węgier od 20 listopada 1608 roku do 5 maja 1609 roku

György Thurzó gróf Bethlenfalvai II palatyn Węgier od 10 grudnia 1609 roku do 24 grudnia 1616 roku

Zsigmond gróf Forgách palatyn Węgier od 15 maja 1617 roku do 20 czerwca 1621 roku

Ferdinánd II król Węgier od 20 czerwca 1619 roku do 15 lutego 1637 roku

Gábor Bethlen de Iktár król Węgier od 25 sierpnia 1620 roku do 31 grudnia 1621 roku

Szaniszló Thurzó Bethlenfalvai III palatyn Węgier od 16 maja 1622 roku do 1 maja 1625 roku

Miklós gróf Esterházy Galánthai I palatyn Węgier od 22 listopada 1625 roku do 11 września 1645 roku

Ferdinánd III król Węgier od 15 lutego 1637 roku do 2 kwietnia 1657 roku

Ivan gróf Draskovic palatyn Węgier od 25 września 1646 roku do 8 listopada 1648 roku

Ferdynand IV król Węgier od (wybrany) 1 maja (koronowany 16 czerwca) 1647 roku do 9 lipca 1654 roku

Pál gróf Pálffy Erdödi I palatyn Węgier od sierpnia 1649 roku do 26 listopada 1653 roku

Ferenc gróf Wesselény Hadadi palatyn Węgier od 15 marca 1655 roku do 28 marca 1667 roku

Interregnym - 1657-1658

Lipót I król Węgier od 2 kwietnia 1657 roku do 5 maja 1705 roku

Ferenc gróf Nádasdy Nádasdi Fogarasfoldi palatyn Węgier od sierpnia 1667 roku do 18 października 1670 roku

György Szelepcsényi palatyn Węgier od 18 października 1670 roku do 13 czerwca 1681 roku

Pál gróf Esterházy de Galanthai II palatyn Węgier od 13 czerwca 1681 roku do 24 marca 1713 roku

József I król Węgier od 5 maja 1705 roku do 17 kwietnia 1711 roku

Ferenc Lipót Felsövadászi Rákóczy (1676-1735) król Węgier od 13 czerwca 1707 roku do 21 lutego 1711 roku

Miklós gróf Pálffy de Erdödi I palatyn Węgier 14 Oct 1714 - 20 Mar 1732

Károly III król Węgier od 17 kwietnia 1711 roku do 20 października 1740 roku

Franz Stefan Herzog von Lothringenn palatyn Węgier od 5 kwietnia 1732 roku do 20 czerwca 1741 roku

Mária Terézia królowa Węgier od 20 października 1740 roku do 29 listopada 1780 roku

János gróf Pálffy de Erdödi III palatyn Węgier od 20 czerwca 1741 roku do 24 marca 1751 roku

Lajos Ernst gróf Batthyány Német-Újvári II palatyn Węgier od 11 maja 1751 roku do 26 października 1765 roku

Albert Kasimir August von Sachsen palatyn Węgier od 26 października 1765 roku do sierpnia 1780 roku

DYNASTIA HABSBURG-LORRAINE (BAUDEMONT)

József II król Węgier od 29 listopada 1780 roku do 20 lutego 1790 roku

Lipót II król Węgier od 20 lutego 1790 roku do 1 marca 1792 roku

Sándor Lipót palatyn Węgier od 12 listopada 1790 roku do 12 lipca 1795 roku

Ferenc I król Węgier od 1 marca 1792 roku do 2 marca 1835 roku

Ferdinánd IV król Węgier od 2 marca 1835 roku do abdykacji 2 grudnia 1848 roku

József I palatyn Węgier od 12 listopada 1795 roku do 13 stycznia 1847 roku

Ferenc József I król Węgier od 2 grudnia 1848 roku do 21 listopada 1916 roku

István Ferenc Viktor palatyn Węgier od 13 grudnia 1847 roku do 24 września 1848 roku

József II palatyn Węgier od 24 września 1848 roku do 13 czerwca 1905 roku

Albrecht Fryderyk gubernator wojskowy na Węgrzech od 1851 roku do 1860 roku

József III palatyn Węgier od 13 czerwca 1905 roku do 1918 roku

Károly III król Węgier od 21 listopada 1916 roku do 16 listopada 1918 roku, od 20 do 24 października 1921 roku (faktycznie do 1 kwietnia 1922 roku)

István Tisza zastępca palatyna Węgier od 27 listopada 1916 roku

József III namiestnik królewski na Węgrzech od 26 do 31 października 1918 roku, regent Królestwa Węgier od 7 sierpnia do 23 sierpnia 1919 roku, tytularny palatyna Węgier od 1918 roku do 6 lipca 1962 roku

Vacat od 1 marca 1920 roku do 31 stycznia 1946 roku

I Komunistyczna Republika 1918-1920

Faszystowska "Regencja" 1920-1945

Miklós Horthy de Nagybány regent Węgier od 1 marca 1920 roku do 15 października 1944 roku

DYNASTIA HABSBURG-LORRAINE (BAUDEMONT)

Ottó tytularny król Węgier od 1 kwietnia 1922 roku (nominalnie) do 21 grudnia 1944 roku, (faktycznie) do 4 lipca 2011 roku

József IV tytularny palatyn Węgier od 6 lipca 1962 roku do 29 września 1957 roku

Károly IV tytularny król Węgier od 4 lipca 2011 roku

József V tytularny palatyn Węgier od 29 września 1957 roku

SPIS HOME