Węgierski ród Abów (Genus Aba) był potężnym rodem w IX wieku z północy Węgier historycznych (obecnie Słowacji). Dzieło "Gesta Hunnorum et Hungarorum" (Dzieje Hunów i Węgrów) łączy ten ród z wodzem Hunów, Attylą.

W ciągu XII i XIII stulecia ród Abów podzielił się na kilka rodzin, z których każda przyjęła nazwisko od nazwy posiadanych przez siebie włości. Np. rodzina Rhédey przyjęła swoje nazwisko od majątku Kisréde (ob. Nagyréde) w komitacie Heves.

W XII, a szczególnie w XIII wieku (okres rozdrobnienia feudalnego na Węgrzech) posiadał on wielkie posiadłości w północno-wschodnich Węgrzech, sięgające po grzbiet Karpat i praktycznie niezależne od władzy centralnej. Abowie pokonani zostali 15 czerwca 1312 roku przez króla Karola Roberta w bitwie pod Rozgoniem (obecnie Rozhanovce koło Koszyc), która zapoczątkowała proces ograniczania niezależności węgierskich możnowładców.

Istniało dziewiętnaście rodzin wywodzących się bezpośrednio od rodu Abów i spokrewnionych z nim: Athinai, Batory, Batory z Gagy, Berthóti, Budaméry, Csirke, Csobánka, Frichi, Gagyi, Hedry, Keczer, Kompolthi, Laczkffy z Nádasd, Lapispataky, Rhédey, Sirokay, Somosy z Somos, Vendéghy i Vitéz.


Żródła:

ród ABA w "Wikipedia"


Samuel Aba - ród ABA w "Wikipedia"