Rakoczowie (węg. Rákóczi, starsza pisownia Rákóczy) - dynastia książąt Siedmiogrodu w XVII wieku, wywodząca się ze starej szlachty węgierskiej, od rodu Bogátradvány, który miał czeskie korzenie, zgodnie z kroniką Szymona z Kézy nobilitowana w Królestwie Węgier.

Podwaliny znaczenia rodu Rakoczych położył w XVII wieku Zygmunt Rakoczy, który znacznie powiększył majątek rodziny przez co stali się najbogatszymi arystokratami Węgier. Wspierał on księcia Siedmiogrodzkiego Stefana Bocskaya, a po jego śmierci został w 1607 roku pierwszym z rodu (choć na krótko) księciem Siedmiogrodu. Po tron ten sięgali potem jego syn Jerzy I, a następnie wnuk Jerzy II. Obaj związani z kalwinizmem, popierali religie protestanckie w Siedmiogrodzie i prowadzili aktywną politykę międzynarodową, wykorzystując ówczesną słabość Turcji. Związani byli z ruchem antyhabsburskim, czego efektem był udział Jerzego I w wojnie trzydziestoletniej oraz współpraca Jerzego II ze Szwedami podczas potopu szwedzkiego.

Najbardziej znanym z Rakoczych był wnuk Jerzego II, Franciszek II, który zmuszony został do opuszczenia Siedmiogrodu przez Turków, powrócił tu jednak po pokoju karłowickim i wzniecił powstanie antyhabsburskie w latach 1703-1711. Po upadku powstania wyemigrował; ród wygasł w połowie XVIII wieku. W XV i XVI wieku ród został podzielony na dwie linie: Rákóczi de Felsővadász i Rákóczi de Rákócz.

Rákóczi de Rákócz linia wymarła w męskiej linii w 1754 roku na András Rákóczi de Rákócz, w linii żeńskiej wymarła na Klára Rákóczi de Rákócz (zmarła w czerwcu 1754 roku), żonie Andrása Klósz.

Rákóczi de Felsővadász ród wymarł w linie męskiej na György (zmarł 15 czerwca 1752 roku), Herzog von Makovica, a w linii żeńskiej wymarła na legitymowanej córce Józsefa Rákóczi de Felsővadász, Herzog von Munkacs i Marie de La Contaciere - Marii Elisabet (zakonnicy jako siostra Josephine Charlotte), która zmarła 30 lipca 1786 roku.

Tajemniczy hrabia de Saint-Germain (urodzony około 1691 lub 1712 roku, zmarł 27 lutego 1784 roku) jest uważany przez niektórych za syna księcia Franciszka (Ferenca) II Rakoczego. Istnieje wiele spekulacji na temat jego pochodzenia i przodków. Niektóre zakładają możliwość, że był nieślubnym dzieckiem hrabiego Adanero z Bayonne i Marii Anny Neuburskiej, wdowy po Karolu II Habsburgu, królu Hiszpanii. Inne, że był synem Franciszka II Rakoczego, księcia Siedmiogrodu.


Żródła:

Rakoczowie w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Rákóczi w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

06-01-2020