Arnold Othmar Wieland OT (urodzony w Lengmoos, 1 sierpnia 1940 roku)

Niemiecki duchowny rzymskokatolicki, opat i wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego od 29 sierpnia 1988 roku do 26 sierpnia 2000 roku.

5 października 1959 roku wstąpił do zakonu krzyżackiego, gdzie otrzymał imię religijne Arnold. 6 października 1960 roku przyjął święcenia zakonne i rozpoczął studia teologiczne. Studiował na Uniwersytecie w Innsbrucku. 29 czerwca 1966 roku wyświęcony na kapłana, po tym jak przyjął ostatecznie święcenia zakonne w dniu 28 grudnia 1965 roku. W 1969 roku braniąc tezy o Justinanie (Justyn Męczennik, Justyn Filozof, Święty Justyn) na Uniwersytecie w Innsbrucku uzyskał tytuł doktora prawa teologicznego.

Był kapłanem w Bolzano. Od 1976 roku zajmował się duszpasterstwem wśród studentów z Południowego Tyrolu, gdzie niespodziewanie został wybrany na wielkiego mistrza i opatem zakonu krzyżackiego. W chwili wyboru nie był kapitularzem. 30 października 1988 roku w Lana został namaszczony na opata przez biskupa Bolzano-Bressanone Wilhelma Eggera. 29 października 1994 roku został ponownie wybrany na wielkiego mistrza. Godność zwierzchnika zakonu krzyżackiego sprawował do 2000 roku.

Jako pierwszy zwierzchnik zakonu od 1457 roku przybył oficjalnie do Malborka. W 1993 roku gościł tam podczas sesji naukowej na temat historii zgromadzenia.

W 2000 roku stracił prawo do korzystania z pontyfikatu i został cofniety w szeregi zwykłych członków Zakonu. Po kilku latach pobytu w Wiedniu powrócił do swojej rodzinnej prowincji, gdzie brał aktywnie udział w duszpasterstwie. W latach 2003-2014 był nauczycielem w szkole średniej na Uniwersytecie w Bolzano.

Latem 2014 roku Wieland został wybrany przełożonym Zakonu Krzyżackiego w Południowym Tyrolu.


Żródła:

Arnold Othmar Wieland w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Arnold Othmar Wieland w "Wikipedii"

01-03-2020