Arnold Othmar Wieland OT (urodzony w Lengmoos 1 sierpnia 1940 roku)

Niemiecki duchowny rzymskokatolicki, opat i wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego od 29 sierpnia 1988 roku do 26 sierpnia 2000 roku.

5 października 1959 roku wstąpił do zakonu krzyżackiego. Studiował na Uniwersytecie w Innsbrucku. W 1966 roku przyjął święcenia kapłańskie, następnie doktoryzował się.

Był kapłanem w Bolzano. Od 1976 roku zajmował się duszpasterstwem wśród studentów z Południowego Tyrolu.

W 1988 roku został niespodziewanie wybrany opatem zakonu krzyżackiego. W chwili wyboru nie był kapitularzem. Godność zwierzchnika zakonu krzyżackiego sprawował do 2000 roku.

Jako pierwszy zwierzchnik zakonu od 1457 roku przybył oficjalnie do Malborka. W 1993 roku gościł tam podczas sesji naukowej na temat historii zgromadzenia.


Żródła:

Arnold Othmar Wieland w "Wikipedii"