Fabian von Borcke (urodzony 26 stycznia 1589 roku, zmarł w Königsberg, Ostpreußen, Niemcy, 25 kwietnia 1632 roku) herb

Syn Achatius von Borcke i Elisabeth von Ramel, córki Marcusa von Ramel.

Brandenbursko-Pruscki namiestnicy Malborka od 1629 roku do 1632 roku.

Poślubił Maria zu Dohna-Carwinden-Lauck (urodzona w 1600 roku, zmarła w Groß Preisten, 6 marca 1635 roku), córkę Friedricha Burggrafa und Herr von Dohna, Herr von Carwinden und Lauck i Maria von Rautter, córki Ludwiga von Rautter, Herr auf Willkamm.

Ze związku Fabian von Borcke z Maria zu Dohna-Carwinden-Lauck, miał syna:

Achatius von Borcke (urodzony 18 lutego 1626 roku, zmarł 22 lutego 1680 roku), po nim potomstwo.

Po śmierci Fabiana von Borcke wyszła ponownie za mąż za Achatius von Kreytzen auf Schmodehnen (zmarł między 1648 a 1649 roku).


Żródła:

Fabian von Borcke w "Geni" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Rodzina von Borcke w "Familienverband von Borcke" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

07-05-2020