Godfryd von Hohenlohe (urodzony w 1265 roku, zmarł w w Mergentheim, 19 października 1310 roku) herb

Syn Krafta I hrabiego von Hohenlohe-Weikersheim i Williberg von Wertheim, córki Poppo III, hrabiego von Wertheim.

Komtur we Frankonii od 1290 roku do 1294 roku, mistrz krajowy w Niemczech od 1294 roku do 1297 roku, wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego od 3 maja 1297 roku do 1302 roku, tytularny wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego od 1302 roku do 19 października 1310 roku, baliw frankoński od 1303 roku do 19 października 1310 roku.

Krewny wielkiego mistrza krzyżackiego Heinricha III von Hohenlohe.

Gottfried von Hohenlohe pochodził z rodu bogatych feudałów wirtemberskich osiadłych w miejscowości Hohenloch pod Uffenheim. Do zakonu krzyżackiego wstąpił w 1279 roku. W 1290 roku został komturem we Frankonii, a w 1294 roku awansował do urzędu mistrza krajowego na terenie Niemiec. Jako bliski współpracownik wielkiego mistrza Konrada von Feuchtwangena został wybrany jego następcą na kapitule zakonnej w Wenecji w 1297 roku.

Z uwagi na bierną postawę, jaką wykazywał w sprawie dalszego rozwoju państwa zakonu krzyżackiego na terenie Prus i Inflant, a także nierealizowanie żądań stawianych przez te prowincje, został zmuszony do złożenia urzędu wielkiego mistrza przez kapitułę zebraną w 1302 roku w Kłajpedzie. Oficjalną abdykację podpisał na kapitule generalnej zakonu w Elblągu 18 października 1303 roku. Opuścił Prusy i udał się do Niemiec, gdzie otrzymał w zarząd baliwat frankoński.

W Niemczech nadal tytułował się wielkim mistrzem krzyżackim i uzurpował sobie wszystkie jego kompetencje. Stanął na czele opozycji i doprowadził do krótkotrwałego rozłamu w szeregach braci zakonnych. Rezydował w Ulm, w 1307 roku przeniósł się do Mergentheim. Pochowany został w Marburgu.


Żródła:

Gottfried von Hohenlohe w "Wikipedii"


Zakon Krzyżacki w "Der Ritter-Orden S. Mariä des Deutschen Hauses zu Jerusalem in Preussen" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk