Günter von Wüllersleben (zmarł w Akce, 4 maja 1253 roku)

Wielki marszałek Zakonu Krzyżackiego od 1228 roku do 1230 roku. Wielki mistrz krzyżacki od 1249 roku do 4 maja 1253 roku.

Pochodził prawdopodobnie z Hesji z rodu, którego gniazdem była miejscowość Wüllersleben pod Stadtilm. Jako rycerz zakonny przebywał głównie w Palestynie. Znajdował się w gronie zaufanych współpracowników wielkich mistrzów: Hermana von Salzy i Henryka von Hohenlohe. Dzięki nim awansował co pozwoliło mu brać udział w tajnych misjach dyplomatycznych na rzecz zakonu.

W 1244 roku przebywał w Prusach na służbie mistrza krajowego Poppo von Osterna. Günter von Wüllersleben na wielkiego mistrza krzyżackiego wybrany został w 1250 roku przez kapitułę generalną zebraną w Akce. Jako zwierzchnik zakonu rezydował w Palestynie i prawdopodobnie nie opuszczał Akki.

Podczas pełnienia urzędu starał się pogodzić dwa zwaśnione stronnictwa, które w tym czasie wykrystalizowały się w szeregach braci i demoralizowały życie zakonne. Wysyłał częste misje kontrolne do odległych prowincji i nadzorował dyscyplinę. Udało mu się na krótko przezwyciężyć rozłam w kapitule zakonnej, do którego zmierzała frakcja propapieska.


Żródła:

Günter von Wüllersleben w "Wikipedii"


Zakon Krzyżacki w "Der Ritter-Orden S. Mariä des Deutschen Hauses zu Jerusalem in Preussen" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk