Günther (Ginter) von Bünau herb

Kanonik, proboszcz w Schkölen, papieski protonotariusz, rektor Szko³y Marii w Kärnten i w Bünau, dziekan Erfurtu i Magdeburga, kanonik w Mi¶ni, rektor Merseburgu, biskup Samlandu w Prusach w latach 1505-1517. Cz³onek Rady Regencyjnej Zakonu Krzy¿ackiego od maja 1507 roku do 6 lipca 1511 roku


¯ród³a:

Familia von Bünau t³umaczenie: Bogdan Pietrzyk