Hartmann von Heldrungen (urodzony około 1210 roku, zmarł w Akkon, Jerozolima, 19 sierpnia 1282 roku)

Wielki mistrz krzyżacki od 1274 roku do 19 sierpnia 1282 roku.

Pochodził z Turyngii, z wolnego rycerstwa Rzeszy. Do zakonu krzyżackiego wstąpił 18 listopada 1234 rokiem wraz z bratem Hermanem, Dytrykiem von Grüningen oraz Konradem von Thüringen. W 1238 roku Hartmann von Heldrungen został komturem krajowym Saksonii. Brał udział w rokowaniach i uczestniczył w uroczystościach związanych z przyłączeniem do zakonu krzyżackiego kawalerów mieczowych. Był bardzo oddanym i zaufanym człowiekiem kolejnych wielkich mistrzów, dzięki czemu szybko awansował w hierarchii. W latach 1261-1266 był wielkim komturem i zastępcą wielkiego mistrza Anno von Sangershausena. Zwierzchnictwo nad zakonem przejął w lecie 1273 roku.

Okres jego rządów uważany jest za jeden z najspokojniejszych w dziejach zakonu. Organizował akcję osadniczą w Prusach i Inflantach. Pozyskiwał nowe posiadłości na terenie Rzeszy, a także na Pomorzu Gdańskim.


Żródła:

Hartmann von Heldrungen w "WikipediA"


Hartmann von Heldrungen tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Zakon Krzyżacki w "Der Ritter-Orden S. Mariä des Deutschen Hauses zu Jerusalem in Preussen" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk