Heinrich IV Düsemer von Arsberg (urodzony we Frankonii, około 1280 roku, zmarł w Bratianie, w 1353 roku)

Wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego od 14 września (objął 13 grudnia) 1345 roku do 14 września 1351 roku.

Pochodził ze Szwabii. Do zakonu wstąpił około 1311 roku i jako młody brat rycerz brał udział w walkach z Litwinami. Legenda zakonna głosiła, że wielokrotnie stawał w pojedynku z wielkim księciem litewskim Witenesem. Męstwu wojennemu, a nie umiejętnościom intelektu zawdzięczał szybki awans w hierarchii. W 1318 roku pojawia się jako członek konwentu zamku w Labiawie. Od 1329 roku jest komturem Ragnety. W 1333 roku został wójtem Sambii, a od 1334 roku był komturem Pokarmina. Rok później jest już wielkim marszałkiem i komturem Królewca. W 1339 roku doszło między nim a wielkim mistrzem Dytrychem von Altenburgiem do sporu, który w konsekwencji dla Dusemera skończył się degradacją. Został zesłany do Brodnicy, gdzie objął w zarząd komturię. Powrócił do łask za rządów Ludolfa von Königa.

Na wielkiego mistrza Henryk Düsemer wybrany został przez kapitułę generalną w Malborku 13 grudnia 1345 roku. Zakonowi po klęskach potrzebny był doświadczony i zaprawiony w bojach wódz, a takim był nowy jego zwierzchnik. W 1349 roku nadaje dwóm Prusom ziemię w Plohnen (Pilona) i odnawia przywileje miasta Tolkmicko. Zaraz po wyborze zorganizował kontruderzenie na ziemie litewskie, które zakończyło się 2 lutego 1348 roku bitwą nad rzeką Strawą. Armia litewska została doszczętnie rozbita. Epidemia dżumy, która dosięgła w tym roku Prusy pokrzyżowała plany podboju Litwy. Wielki mistrz zmuszony został wycofać wojska zakonne z zajętych terenów. Mimo że kryzys szybko zażegnano i państwo zakonu było w stanie odrobić straty, Henryk Düsemer postanowił zrezygnować z urzędu. Po wyborze następcy wyjechał do Bratiana i nie pełnił już żadnych zaszczytnych funkcji.

Kontynuował łupieżcze rejzy na Litwę i Żmudź, reklamując je szeroko na europejskich dworach, o czym w tych słowach wspomina "Kronika mistrzów pruskich": "kożdy, który by kolwiek na tę wojnę szedł, jakoby w Jeruzalem u Grobu Pana Krystusowego; albo w Rzymie na miłościwe lato, albo u św. Jakuba w Compostelli był". Na zaproszenie odpowiedzieli m.in. król węgierski, król czeski, margrabia morawski oraz rzesza niemieckich książąt. Wyprawę na Litwę zakończyła zwycięska dla Krzyżaków bitwa pod Strawą 2 lutego 1349 roku. Dusemer zmuszony był jednak wycofać swoje wojska z powodu dżumy, która szerzyła się w Prusach.

Zmarł w Bratianie w 1353 roku. Pochowany został w Malborku w mauzoleum wielkich mistrzów krzyżackich pod kaplicą św. Anny.


Żródła:

Heinrich IV Dusemer von Arfberg w "Wikipedii"


"Zakon Krzyżacki"


Komturia Elbląska w "Elbląg moje miasto"