Henryk (Heinrich) Zolr von Richtenberg

Wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego od 7 listopada 1449 roku do 21 marca 1450 roku.