Heinrich Zoller von Richtenberg (zmarł w 1459 roku)

Biskup Samland od 1440 roku do 1442 roku. Prokurator Zakonu Krzyżackiego Kętrzyna (Rastenburga) od 1442 roku do 1446 roku. Wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego od 7 listopada 1449 roku do 21 marca 1450 roku. Komtur bałgijski od 1452 roku do 1459 roku.

W Lenzmouth w 1450 roku Ludwik (Ludwig) I von Erlichshausen przejął rządy w Zakonie od Heinricha Zoller von Richtenberg.


Żródła:

Komturzy bałgijscy - Heinrich Solr von Richtenberg w "Wikipedia"


Gran Maestri dell'Ordine Teutonico - Heinrich Solr von Richtenberg w "PortaleStoria" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk