Heinrich von Bouland [Boland] (zmarł w Akce, w 1291 roku) herb

Może syn Wernera [IV] von Bouland [Boland], seniora de Bouland i Kunigunde von Leiningen, córki Friedrich, Grafa von Leiningen [Saarbrücken].

Administrator wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego od 1290 roku do 1291 roku.

Na początku lat 90-tych Burchard von Schwanden został zmuszony przez Zakon do pomocy krzyżowcom w Akce, którzy byli oblężeni. Armia zebrana przez wielkiego mistrza w pośpiechu opuściła Ziemię Świętą . Krótko po swoim przybyciu Burchard niespodziewanie przekazał swój urząd Heinrichowi von Boulandowi, komturowi Sycylii, i zrezygnował z funkcji Wielkiego Mistrza i wystąpił z zakonu krzyżackiego. Niejasna do dziś pozostaje przyczyna tej decyzji i różne są wersje ją tłumaczące.

"Heinrich de Bolandia… archidiaconus in ecclesia Trevirensi" przekazał własność w Altenbolanden klasztoru Rodenkirchen na podstawie karty z dnia 4 września 1280 roku.

Według "Medievan Lands" zmarł 10 listopada 1286 roku.


Żródła:

Burkhard von Schwanden w "Wikipedii"


HEINRICH von Bolanden w "Medievan Lands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

06-05-2020