Henryk VIII von Bobenhausen (urodzony około 1514 roku, zmarł 21 marca 1595 roku)

Administrator urzędu wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego od 6 sierpnia 1572 roku do 12 grudnia 1590 roku.

Do zakonu krzyżackiego wstąpił w 1544 roku. W latach 1547-1549 zarządzał komturią w Mergentheim. Od 1549 roku komtur we Frankfurcie. W 1557 roku został komturem krajowym Frankonii. Od 1565 roku pozbawiony urzędów i zdegradowany do roli zarządcy komturii Ragensburga przez Wolfganga Schutzbara. W 1566 roku przywrócony do łask przez administratora urzędu wielkiego mistrza Jerzego von Weckheim i mianowany komturem Blumenthal. W 1572 roku wybrany administratorem urzędu wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego. Tolerancyjny wobec reformacji przez co znalazł się w złych stosunkach z cesarzem Maksymilianem II Habsburgiem. Podejmował kroki w celu odzyskania Prus po śmierci Albrechta Hohenzollerna. W 1585 został zmuszony przez cesarza do uznania swoim koadiutorem arcyksięcia Maksymiliana Habsburga. Pozbawiony realnej władzy w zakonie przez swojego następcę wyjechał do Weißenburga. W 1590 roku pod przymusem zrezygnował z urzędu. Próbował jednak do śmierci odzyskać przywileje w zakonie.


Żródła:

Henryk VIII von Bobenhausen w "Wikipedii"