Henryk II "Bart" von Tunna (zmarł w Akce, 2 czerwca 1209 roku)

Wielki Mistrz Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie od lutego 1206 roku do 20 marca 1210 roku.

Pochodził z rodu dzierżącego niewielką ministerialną posiadłość Burgtonna w Turyngii.

Henryk von Tunna pojawia się po raz pierwszy w dwóch dokumentach turyngskiego landgrafa w 1208 i 1209 roku. Wtedy był jeszcze żonaty, jednak krótko potem żona mu zmarła i bezdzietnie owdowiały Henryk "Bart" podarował klasztorowi w Reinhardsbrunn 150 mórg lasu w Ettersberge, pożyczył od opata tegoż klasztoru 10 grzywien w srebrze i wyruszył na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Podobno do udziału w wyprawie krzyżowej skłoniła go pokuta. Miał grzeszyć pychą. Ze wstąpieniem do Zakonu Krzyżackiego Henryk "Bart" długo nie zwlekał. Uczynił to zapewne tuż po przybyciu do Palestyny, pod koniec 1208 roku. Jego zakonna kariera była równie błyskawiczna.

Gdy zmarł wielki mistrz Otto von Kerpen, Henryk von Tunna objął po nim ten urząd, zapewne pod koniec lutego 1209 roku. Wystarczył mu zaledwie trzymiesięczny nowicjat, aby stanąć na czele Krzyżaków, co wymownie świadczy o słabości i niewielkiej liczebności Zakonu w tamtych czasach. Zakon wciąż znaczył niewiele, a jego liczebność była nadal znikoma. Świadczy o tym najlepiej wypowiedź przypisywana następcy Barta na stolcu wielkiego mistrza, Hermanowi von Salza. Miał on powiedzieć, że w chwili obejmowania swego urzędu nie był w stanie zebrać nawet dziesięciu rycerzy w pełnym uzbrojeniu.

Rządy Henryka von Tunna w Zakonie Krzyżackim trwały bardzo krótko, najwyżej kilka miesięcy, bowiem już 2 czerwca 1209 roku zmarł w Akce. Przypuszczalnie tam też pochowano jego zwłoki, w jakiejś, nieustalonej do dziś, krzyżackiej kaplicy.


Żródła:

Henryk von Tunna


Henryk von Tunna w "Wikipedii"


Henryk von Tunna


Zakon Krzyżacki w "Der Ritter-Orden S. Mariä des Deutschen Hauses zu Jerusalem in Preussen" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk