Herman von Gans (zmarł 13 października 1420 roku)

Wielki komtur Zakonu Krzyżackiego od 1410 roku do 1419 roku, wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego od 30 marca 1407 roku do 26 czerwca 1407 roku i od 15 lipca do 9 listopada 1410 roku. Komtur elbląski od 1412 roku do 1416 roku. Komtur gdański od 1418 roku do 13 października 1420 roku. Wielki szpitalnik Zakonu Krzyżackiego od 23 listopada 1412 roku do 11 listopada 1416 roku. Administrator Zakonu Krzyżackiego z tytułem namiestnika od 14 października 1413 roku do 9 stycznia 1414 roku.

W zarządzeniu swym z 11 września 1413 roku zabronił pod groźbą sankcji karnych płacić za grzywnę czystego srebra dla potrzeb mennicy nie więcej, jak trzy grzywny szelągów (3×60), zakazywał gromadzenia pieniędzy bez zezwolenia minncerzy zakonnych, zaś nie mających zezwolenia zobowiązywał do sprzedaży swych zasobów mennicom lub osobom upoważnionym. Odnawia w 1415 roku przywileje rybaków.

15 lipca 1420 roku Herman von Gans, komtur gdański, nadaje na prawie polskim Szymonowi z Prusewa część dóbr Małe Gowino.

11 października 1413 roku zebrała się Kapituła Generalna Zakonu Krzyżackiego, która odczytała szereg zarzutów pod adresem wielkiego mistrza Henrykowi von Plauen, któremu nakazano oddania insygniów Wielkiego Mistrza i pozbawiono go urzedu. 14 października 1413 roku uznano, iż Urząd Wielkiego Mistrza za wakujący, a komtura Elbląga mianowano namiestnikiem do czasu przyjazdu nowego wielkiego mistrza.


Żródła:

ZAKON KRZYŻACKI/Hermann Gans 1413-1414 - jako administrator w "Warszawskie Centrum Nuizmatyczne"


Herman von Gass w "Dzieje Krzyżaków: oraz ich stosunki z Polska?, Litwa? i Prussami"


Herman von Gass w "Dzieje Krzyżaków: oraz ich stosunki z Polska?, Litwa? i Prussami"


Komtur Gdański w "Der Ritter-Orden S. Mariä des Deutschen Hauses zu Jerusalem in Preussen" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk