Jan Kasper I von Stadion (Johann Kasper I von Stadion zu Freudenthal) (urodzony w Beffort 21 grudnia 1567 roku, zmarł w Ammern 21 listopada 1641 roku) herb

Syn Jana Ulryka von Stadion i Apollonii von Nanckenreuth.

Książę Rzeszy, administrator urzędu wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego od 19 marca 1625 roku do 25 października 1627 roku.

Pochodził ze stanu rycerskiego. Do zakonu krzyżackiego wstąpił w 1594 roku. Służył jako rycerz zakonny w kampaniach wojennych Maksymiliana III Habsburga na Bałkanach i na Węgrzech. Od 1603 roku przebywał w Alzacji, a później był dworzaninem arcyksięcia w Innsbrucku. Od 1606 roku pełnił funkcję komtura Fryburga, od roku 1608 komtura Beuggen, od 1627 był komturem krajowym Alzacji.

W latach 1619-1624 podczas pierwszej fazy wojny trzydziestoletniej przewodniczył dworskiej radzie wojennej w Wiedniu i był doradcą Maksymiliana von Liechtensteina. Ceniony za swoje kwalifikacje szybko znalazł się w cesarskiej tajnej radzie.

30 grudnia 1627 roku z uwagi na małoletność Leopolda Wilhelma Habsburga, został wybrany zwierzchnikiem zakonu krzyżackiego. Okres jego urzędowania zbiegł się z kampanią wojenną prowadzoną w terenie Niemiec przez króla szwedzkiego, Gustawa II Adolfa. Stadion zmuszony był w tym czasie przenieść tymczasowo siedzibę władz zakonnych z Mergentheim do Tyrolu oraz pomagać w dowodzeniu armią Ferdynanda III Habsburga. W 1634 roku uczestniczył w bitwie pod Nördlingen.

W sprawach zakonnych troszczył się o utrzymanie posiadłości krzyżackich i ich obronę. Był surowym inkwizytorem. Obawiając się wzrostu sympatii dla protestantów i protestantyzmu podjął środki prewencyjne. Na obszarach baliwatów i komturstw krzyżackich w Niemczech w jego czasach wzmożono procesy o czary i magię.

Zmarł na apopleksję podczas przygotowań do kolejnej kampanii wojennej.


Żródła:

Jan Kasper I von Stadion w "Wikipedii"


Johann Kaspar von Stadion w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk