Jan Kasper II von Ampringen (urodzony w Ambringen 19 stycznia 1619 roku, zmarł we Wrocławiu 9 września 1684 roku)

Syn Johann Christopha von Ampringen i Susanne von Landsberg.

Komtur Mergentheim od 1650 roku do 1654 roku, komtur Würzburga od 1654 roku do 1660 roku. Komtur krajowy Austrii od 1660 roku do 20 marca 1664 roku. Członk Dyrektorium Zakonu Krzyżackiego od 20 listopada 1662 roku do 20 marca 1664 roku. Wielki mistrza Zakonu Krzyżackiego od 20 marca 1664 roku do 9 września 1684 roku. Namiestnik Królestwa Węgier od 27 lutego 1673 roku do 1679 roku. Starosta generalny Śląska od 4 listopada 1682 roku do 9 września 1684 roku, książe śląski na Bruntálu i Freudenthal od 10 listopada 1682 roku do 9 września 1684 roku.

Był ostatnim męskim przedstawicielem szlacheckiego rodu von Ampringen. W młodości kształcił się u jezuitów, później został oddany na służbę cesarską do Wiednia. Do zakonu krzyżackiego wstąpił w 1646 roku. Początkowo zajmował kilka mało znaczących stanowisk w Mergentheim. W 1653 roku awansował i objął w zarząd czeskie posiadłości zgromadzenia. Wykazał się talentem jako ich administrator i w szybkim tempie odbudował je po zniszczeniach wojny trzydziestoletniej. Zwrócił tym uwagę wielkiego mistrza Leopolda Wilhelma Habsburga, który w 1660 roku uczynił go komturem krajowym Austrii. W latach 1662-1664 był członkiem Dyrektorium. Po śmierci Karola Józefa Habsburga wybrano go zwierzchnikiem zakonu.

Jan Kasper von Ampringen był oddanym sługą cesarza Leopolda I i zagorzałym przeciwnikiem reformacji. W latach 1673-1679 pełnił rolę namiestnika Węgier, gdzie wprowadzał niezwykle uciążliwe represje administracyjne. Wywołało to bunt, który w krótkim czasie przemienił się w węgierskie powstanie narodowe pod przywództwem Imre Thököly. Dodatkowo kraj nawiedziła epidemia dżumy. Zachorował również von Ampringen. Schorowanego i nie mogącego ogarnąć chaosu wojny domowej gubernatora cesarz zmuszony był odwołać.

W 1682 roku cesarz uczynił von Ampringena starostą generalnym Śląska. Aby móc pełnić ten urząd musiał być jednym z śląskich książąt. Cesarz podniósł więc go dożywotnio do stanu księcia na Bruntálu.

Jan Kasper von Ampringen nie nacieszył się długo nową funkcją. Osłabiony przebytą dżumą, ponownie zapadł na zdrowiu. Zmarł 9 września 1684 roku rażony apopleksją.

Pochowany został w Bruntálu.


Żródła:

Jan Kasper II von Ampringen w "WikipediA"


Johann Caspar von Ampringen w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Johann Kaspar Fürst von Ampringen w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk