Karl Bessart von Trier [z Trewiru] (urodzony w Trewirze w 1265 roku, zmarł w Trewirze 10 lutego 1324 roku)

Najstarszym syn Jakuba von Oerena, ławnika miejskiego z Trewiru.

Wielki mistrz zakonu krzyżackiego od 1311 roku do 12 lutego 1324 roku.

Pochodził z rodu patrycjuszy Trewiru. Dzięki wysokiemu statutowi społecznemu zdobył gruntowne wykształcenie, był poliglotą. Do zakonu krzyżackiego wstąpił wraz z braćmi: Jakubem i Ortolfem około 1288 roku. Szybko awansował. W 1291 roku był już komturem w Beauvoir w Szampanii.

Przez pewien czas pełniąc funkcję wielkiego komtura pod rządami wielkiego mistrza Zygfryda von Feuchtwangena w Wenecji. Próbował zreformować duchowo zakon, który w tamtym okresie bardzo zeświecczał, co spotkało się jednak z silnym oporem ze strony współbraci. Wprowadził w życie urząd szafarza - brata zajmującego się handlem. Polityczne przepychanki w zakonie zmusiły go do dymisji i opuszczenia Prus w 1317 roku. Papież Jan XXII potępił kapitułę, która odebrała mu władzę i rozkazał nowe wybory.

Reprezentował jako komtur krajowy Burgundii i Lotaryngii swoje komandorie na kapitułach generalnych zakonu. Na wielkiego mistrza został wybrany w Malborku w połowie czerwca 1311 roku. Przeprowadził gruntowną reformę życia duchownego w zakonie, który w tym czasie bardzo zeświecczał. W 1317 roku wybuchł bunt i została zachwiana dyscyplina w hierarchii prowincji pruskiej. Spiskowcy, na których czele stali komtur Otto von Lauterberg i wielki szpitalnik Fryderyk von Wildenberg doprowadzili do zwołania nadzwyczajnej kapituły, która złożyła Karola z Trewiru z urzędu. Wielki mistrz uciekł jednak do Niemiec i schronił w rodzinnym mieście.

Rozłamowi zażegnał w 1318 roku papież Jan XXII, który potępił bunt komturów pruskich i nakazał zwołać nową kapitułę w Erfurcie. 12 marca 1318 roku Karola z Trewiru przywrócono do godności wielkiego mistrza. Nie powrócił on już jednak nigdy do Prus, a sprawy z tamtejszą gałęzią zakonu załatwiał przez pośredników. Zmarł w Trewirze, gdzie pochowano go w kościele św. Katarzyny.


Żródła:

Karl Bessart von Trier w "Wikipedii"


"Zakon Krzyżacki"


Zakon Krzyżacki w "Der Ritter-Orden S. Mariä des Deutschen Hauses zu Jerusalem in Preussen" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk