Karol (Karl) I Józef (Joseph) "Pogrobowiec" Habsburg (urodzony w Graz, 7 sierpnia 1590 roku, zmarł w Madrycie, 28 grudnia 1624 roku)

Syn Karola Habsburga Styryjskiego, arcyksięcia Austrii i Marii Anny Wittelsbach Bawarskiej, córki Albrechta V "der Grossmüthige" Wittelsbacha, księcia bawarskiego.

Książę-biskup wrocławski od grudnia 1608 roku do 28 grudnia 1624 roku, biskup Brixen od 1613 roku do 28 grudnia 1624 roku, wielki mistrz Zakony Krzyżackiego od 16 stycznia 1619 roku do 28 grudnia 1624 roku, koadiutor wielkiego mistrza od 12 września 1618 roku do 16 stycznia 1619 roku, książę nysko-otmuchowski od 1608 roku do 28 grudnia 1624 roku, regent Księstwa cieszyńskiego od 1617 roku do 28 grudnia 1624 roku, wicekról Portugalii w 1624 roku.

Urodził się jako pogrobowiec. Młodość spędził w Grazu i Judenburgu. Jako najmłodszego z rodzeństwa rodzina oddała go na wychowanie jezuitom, przeznaczając do stanu duchownego. W wieku ośmiu lat przyjął niższe święcenia kapłańskie i zaczął zbierać godności kościelne. W 1602 roku został kanonikiem w Salzburgu, w 1605 roku otrzymał kanonie w Brixen i w Pasawie oraz kanonię w Trent w 1606 roku, w Bressanone od 1606 roku do 1613 roku, we Wrocławiu w 1608 roku i Kolonii od 1618 roku. 7 lipca 1608 roku został wybrany, wbrew woli śląskich książąt i stanów przez Kapitułę na biskupa Wrocławia. W 1613 roku biskupem w Brixen, a tym samym stał się księciem cesarstwa. W 1616 roku arcyksiążę Maksymilian Habsburg zaproponował mu funkcję koadiutora wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego. Dzięki dyspensie papieskiej otrzymał tę godność w 1618 roku. W 1619 roku został wielkim mistrzem krzyżackim.

Biskup Karol I Habsburg rezydował głównie w Nysie, gdzie oddawał się swojemu ulubionemu zajęciu, jakim były polowania.

W okresie wojny trzydziestoletniej w 1619 roku zmuszony był opuścić Śląsk i udać się na wygnanie do Rzeczypospolitej, gdzie schronił się na dworze Zygmunta III Wazy. W 1622 roku wrócił na Śląsk. Sprowadził ze sobą jezuitów i rozpoczął prześladowania protestantów. W 1624 roku na swojego koadiutora desygnował Karola Ferdynanda Wazę.

W 1624 roku od króla Hiszpanii, Filipa IV otrzymał urząd wicekróla Portugalii. Zmarł na febrę w drodze do Madrytu. Pochowany został w Escurialu. Serce biskupa Karola I Habsburga złożono w ufundowanym przez niego kościele jezuickim w Nysie.


Żródła:

Karol I "Pogrobowiec" Habsburg w "Wikipedii"


Karl von Österreich w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Bishop Charles Joseph de Habsbourg w "GCatholic.com" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Bishop Karol Habsburg w "GCatholic.com" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk