Karol (Karl) II Józef (Joseph) Habsburg (urodzony w Wiedniu, 7 sierpnia 1649 roku, zmarł w Linzu 27 stycznia 1664 roku)

Syn Ferdynanda III Habsburga, cesarza Rzymskiego Narodu Niemieckiego, króla Czech i Węgier, arcyksięcia Austrii i Marii Leopoldyny Habsburg, córki Leopolda V Habsburga, biskupa Passau i Strasburgu, arcyksięcia austriackiego i księcia Tyrolu.

Arcyksiążę austriacki, wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego od 20 listopada 1662 roku do 27 stycznia 1664 roku, koadiutor wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego od 5 maja 1661 roku do 20 listopada 1662 roku, książe-biskup wrocławski i książe-biskup nysko-ołomuniecki od 23 września 1663 roku do 27 stycznia 1664 roku, koadiutor biskupa pasawskiego od 13 kwietnia 1662 roku do 27 stycznia 1664 roku (potwierdzony 1 września 1662 roku, nastepca od 20 listopada 1662 roku), książe-biskup-elekt pasawski od 27 stycznia 1664 roku.

Przeznaczony do stanu duchownego w młodym wieku, wybrany został biskupem wrocławskim, biskupem ołomunieckim i biskupem pasawskim w 1663 roku. W 1661 roku wyznaczony został na koadiutora dla wielkiego mistrza Leopolda Wilhelma Habsburga. Z uwagi na małoletność nie mógł wstąpić do zakonu ani sprawować funkcji biskupich. Dopiero w 1662 roku w wyniku mediacji cesarza Leopolda I, papież Aleksander VII udzielił dyspensy. Nie uregulowano jednak kwestii związanych z przejęciem urzędu wielkiego mistrza przez Karola Józefa Habsburga. Gdy Leopold Wilhelm Habsburg nagle zmarł w 1662 roku, zakon pozostał bez wielkiego mistrza. W krytycznej sytuacji braku zwierzchnika postanowiono uznać prawa do sukcesji małoletniego Karola Józefa Habsburga i powołano Dyrektorium, na którego czele stanęli trzej niemieccy komturzy krajowi. Nadzwyczajny zarząd w praktyce przejął wszystkie kompetencje i funkcjonował w zastępstwie wielkiego mistrza.

Karol Józef Habsburg był chorowitym dzieckiem, nie odegrał żadnej znaczącej roli. W biskupstwach zastępowali go biskupi pomocniczy. Nie dożył pełnoletności, tym samym nigdy nie został oficjalnie wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego oraz nie otrzymał święceń kapłańskich. Zmarł po długiej chorobie w 1664 roku i został pochowany w kościele kapucynów w Wiedniu.


Żródła:

Karol Józef Habsburg w "WikipediA"


Karl Joseph von Österreich w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Karl Joseph von Österreich w "GCatholic.com" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk