Konrad III Zöllner von Rotenstein (urodzony około 1325 roku, zmarł na zamku w Malborku 20 sierpnia 1390 roku)

Wielki mistrz zakonu krzyżackiego od 2 października 1382 roku do 20 sierpnia 1390 roku.

Karierę w zakonie krzyżackim rozpoczął w roku 1353 od urzędu prokuratora w Przezmarku. W 1356 roku został komturem domowym Dzierzgonia i pełnił urzad do 1374 roku. Od 1368 roku był komturem gdańskim. W 1372 roku uzyskał godność wielkiego szatnego i komtura dzierzgońskiego. Mimo że nie należał do najbardziej wpływowych w Zakonie i nie miał doświadczenia politycznego, został w 1382 roku wybrany wielkim mistrzem krzyżackim po śmierci Winricha von Kniprode. Na pierwszym miejscu swojego panowania postawił wewnętrzne sprawy państwa. Dowództwo nad armią i sprawy wojny z Litwą pozostawił Konradowi von Wallenrode, którego uczynił wielkim komturem. Zreformował podział administracyjny Prus, wspierał kolonizację obszarów bezludnych, pozwolił na organizowanie się stanów i ich przedstawicielstwa. Postanowił ufundować uniwersytet, którego siedzibą miało być miasto Chełmno.

W 1383 roku nadaje Hartwigowi Bedeken majątek Hansdorf i w 1386 roku potwierdza prawa i obowiązki majątku Wogenap.

Na okres jego urzędowania przypadł chrzest Litwy i objęcie tronu polskiego przez Władysława II Jagiełłę. Konrad Zöllner von Rotenstein zmuszony był przyglądać się schyłkowi ekspansji zakonu krzyżackiego wśród Bałtów i powolnemu upadkowi idei budowania państwa krzyżackiego kosztem niechrześcijańskich ludów w Europie. Ostatnie lata panowania poświęcił próbie rozbicia unii polsko-litewskiej i skłócenia ze sobą dwóch wielkich książąt litewskich: Witolda i Jagiełły.

Konrad Zöllner von Rotenstein zmarł na zamku w Malborku. Pochowany został w mauzoleum wielkich mistrzów pod kaplicą św. Anny.


Żródła:

Konrad Zöllner von Rotenstein w "Wikipedii"


Komturia Elbląska w "Elbląg moje miasto"