Ludwik II Antoni (Anton) Wittelsbach von Rhein zu Neuburg (urodzony w Düsseldorf 9 czerwca 1660 roku, zmarł w Liége 4 maja 1694 roku)

Syn Filipa Wilhelma Wittelsbacha, księcia-elektora Palatyna Renu, księcia Neuburga, pretendenta do tronu polskiego i Elżbiety Amalii Ydulfing, córki Jerzego II Ydulfing, landgrafa Hessen-Darmstadt.

Koadiutorem arcybiskupa Moguncji 19 kwietnia 1691 roku (3 października 1691 roku konsekrowany) do 4 maja 1694 roku. Książe-biskup Wormacji od 12 listopada 1691 roku (konsekrowany 8 stycznia 1693 roku) do 4 maja 1694 roku. Książe Ellwangen od 17 czerwca 1689 roku do 4 maja 1694 roku. Wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego od 15 stycznia 1685 roku do 4 maja 1694 roku, koaditor wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego od 16 grudnia 1679 roku do 15 stycznia 1685 roku.

Dzięki protekcji ojca został mianowany koadiutorem administratora urzędu wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Jana von Ampringena. Jako osoba duchowna Ludwik Antoni von Pfalz-Neuburg był kanonikiem w Kolonii i Strasburgu oraz opatem w Fécamp.

Gdy jego siostra Eleonora Magdalena, poślubiła cesarza Leopolda I zbliżył się do dworu habsburskiego. Dzięki dyspensie papieskiej został austriackim oficerem. W 1683 roku brał udział w bitwach pod Wiedniem i pod Parkanami. W 1687 roku uczestniczył w bitwie pod Mohaczem, a w 1689 roku brał udział w obronie Bonn i Moguncji przeciw nacierającej armii francuskiej.

W 1684 roku został po śmierci Jana Kaspra von Ampringena wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego, z powodu uczestnictwa w działaniach wojennych przeciw Wielkiej Porcie urząd przyjął dopiero w 1685 roku. W latach 1689-1690 przebywał w Hiszpanii towarzysząc jako dworzanin cesarzowej. Od roku 1691 ponownie zainteresował się godnościami kościelnymi i odszedł ze służby wojskowej. Został koadiutorem arcybiskupa Moguncji, a w 1693 roku biskupem Wormacji.

Zmarł w Liege jako ofiara zarazy. Pochowany został w kościele jezuickim w Düsseldorfie.


Żródła:

Ludwik Antoni von Pfalz-Neuburg w "WikipediA"


Ludwig Anton w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Ludwig Anton von Rhein zu Neubur w "GCatholic.com" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk