Ludwik II Antoni (Anton) Wittelsbach von Rhein zu Neuburg (urodzony w Düsseldorf, 9 czerwca 1660 roku, zmarł w Liége, 4 maja 1694 roku)

Syn Filipa Wilhelma Wittelsbacha, księcia-elektora Palatyna Renu, księcia Neuburga, pretendenta do tronu polskiego i Elżbiety Amalii Ydulfing, córki Jerzego II Ydulfing, landgrafa Hessen-Darmstadt.

Koadiutorem arcybiskupa Moguncji 19 kwietnia 1691 roku (3 października 1691 roku konsekrowany) do 4 maja 1694 roku. Książe-biskup Wormacji od 12 listopada 1691 roku (konsekrowany 8 stycznia 1693 roku) do 4 maja 1694 roku. Książe Ellwangen od 17 czerwca 1689 roku do 4 maja 1694 roku, koaditor wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego od 16 grudnia 1679 roku do 15 stycznia 1685 roku, wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego od 15 stycznia 1685 roku do 4 maja 1694 roku.

Dzięki protekcji ojca został mianowany koadiutorem administratora urzędu wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Jana von Ampringena. Jako osoba duchowna Ludwik Antoni von Pfalz-Neuburg był kanonikiem w Kolonii i Strasburgu oraz opatem w Fécamp.

Gdy jego siostra Eleonora Magdalena, poślubiła cesarza Leopolda I zbliżył się do dworu habsburskiego. Dzięki dyspensie papieskiej został austriackim oficerem. W 1683 roku brał udział w bitwach pod Wiedniem i pod Parkanami. W 1687 roku uczestniczył w bitwie pod Mohaczem, a w 1689 roku brał udział w obronie Bonn i Moguncji przeciw nacierającej armii francuskiej.

W 1684 roku został po śmierci Jana Kaspra von Ampringena wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego, z powodu uczestnictwa w działaniach wojennych przeciw Wielkiej Porcie urząd przyjął dopiero w 1685 roku. W latach 1689-1690 przebywał w Hiszpanii towarzysząc jako dworzanin cesarzowej. Od roku 1691 ponownie zainteresował się godnościami kościelnymi i odszedł ze służby wojskowej. Został koadiutorem arcybiskupa Moguncji, a w 1693 roku biskupem Wormacji.

Zmarł w Liege jako ofiara zarazy. Pochowany został w kościele jezuickim w Düsseldorfie.


Żródła:

Ludwik Antoni von Pfalz-Neuburg w "WikipediA"


Ludwig Anton w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Ludwig Anton von Rhein zu Neubur w "GCatholic.com" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk