Ludwik (Ludwig) III Franciszek (Franz) Wittelsbach von Rhein zu Neuburg (urodzony w Neuburgu 24 lipca 1664 roku, zmarł we Wrocławiu 18 kwietnia 1732 roku)

Syn Filipa Wilhelma Wittelsbacha palatyna reńskiego i Elisabeth Amalie Ydulfing of Hesse-Darmstadt, córki Jerzego III Ydulfinga landgrafa heskiego.

Starosta generalnym Śląska od 15 stycznia 1685 roku do 1719 roku. Wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego od 12 lipca 1694 roku do 18 kwietnia 1732 roku jako Ludwik III Franciszek. Książe-biskup wrocławski i książę nyski od 30 czerwca 1683 roku (konsekrowany 26 sierpnia 1683 roku) do 18 kwietnia 1732 roku jako Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg, książe-biskup Wormacji i książe Ellwangen od 8 czerwca 1694 roku do 18 kwietnia 1732 roku jako Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg, koadiutor arcybiskup Moguncji od 5 listopada 1710 roku (konsekrowany 5 października 1712 roku) jako Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg, arcybiskup-książe elektor Trewiru od 20 lutego 1716 roku (konsekrowany 23 lutego 1716 roku) do 3 marca 1729 roku jako Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg i arcybiskup Moguncji od 30 stycznia 1729 roku do 18 kwietnia 1732 roku jako Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg.

Jego starszym bratem był Ludwik Antoni. Siostra Jadwiga od 1691 roku była żoną Jakuba Sobieskiego, a inna siostra Eleonora została żoną cesarza Leopolda I.

W wieku 14 lat otrzymał kanonię w Ołomuńcu, a rok później kanonię w Münster, w Speyer i w Strasburgu. Pełnił również funkcję arcykanclerza Rzeszy Niemieckiej, a od 1694 roku - wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego. Pochowany w katedrze wrocławskiej w Kaplicy Elektorskiej, przez siebie ufundowanej.


Żródła:

Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg w "WikipediA"


Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Franz Ludwig von Neuburg w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Franz Ludwig am Rhein zu Neuburg w "GCatholic.com" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk